Kogemus

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

Teated | Kogemus | Portfolio | Galerii | Kontakt | Reisimine | Blogi


  CV [pdf] CV - ETIS  Publikatsioonid  |  Tehtud tööd, portfolio  |  Haridus  |  Töökogemus  |  Ühiskondlik tegevus  |  Teadustegevus  |  Tunnustused  |  Meistriklassid  |  Meedia  | Sulev Nurme

Võru Katariina allee. Projekt 2009-2011


Haridus

2003 - Refresher studies: Historic parks in society - Erasmus Intensive Programme (Weimar, Saksamaa)

2001...2002 - Eesti Kunstiakadeemia. Restaureerimiskool

2000...2006 - Eesti Maaülikool, doktorantuur maastikuarhitektuuri erialal (kaitsmata)

1997...2000 - Eesti Maaülikool, magistrikraad maastikuarhitektuuri erialal, MSc

1993...1997 - Eesti Maaülikool, bakalaureusekraad metsamajanduse erialal, BSc

1990...1993 - Jäneda Tehnikum, maastikukujunduse eriala, maastikukujundaja diplom

1989...1990 - Tallinna Tehnikaülikool (raadiotehnika I kursus)

1977...1989 - Mustvee I Keskkool (keskharidus)

 

FB | LinkedIn  | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate

 

| Üles |

Toomemägi Eesti Õiguskeskuse taga

Eesti Õiguskeskuse ümbrus Toomemäel. Projekt 1997

 


Töökogemus, erialane pädevus

2004 - väljastatud Muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E

2013 - väljastatud volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus (kutsetunnistus nr 084804)

 


 

1991...1992 - Kadrioru Pargi VE - haljastustööline

1993 -  Lennuk&Ko - haljastustööline

1994 - AS Bron - haljastustööline

1994...1995 - AS Bron - haljastuse projekteerija

1995...2000 - AS Hedge - haljastuse projekteerija

2000...2002 - OÜ Hedge - maastikuarhitekt, juhatuse liige

2003...2016 - OÜ Artes Terrae - maastikuarhitekt; juhatuse liige

2003... - OÜ Eesti Murud - maastikuarhitekt (koostööleping)

1998...2005 - Eesti Põllumajandusülikool Keskkonnakaitse Instituut, maastikuarhitektuuri eriala lektor (valdkond: haljasalade kujundamine ja projekteerimine)

2005 - Eesti Maaülikool PKI, maastikuarhitektuuri eriala lektor (valdkond: haljasalade kujundamine ja projekteerimine)

2005...2016 - Tallinna Tehnikaülikool Tartu Kolledž, maastikuarhitektuuri eriala lektor (valdkond: haljasalade kujundamine ja projekteerimine, dendropatoloogia ja dendrohindamine, maastikuarhitektuuri ajalugu, parkide restaureerimine)

2004... Eesti Kunstiakadeemia. Restaureerimiskool, Tartu tsükli pargi restaureerimise loeng

2007...2008 - õppejõud aiakujunduse kursustel Tartu Rahvaülikoolis

2013... - pargihoolduse, maastikuhoolduse ja keskkonnahoiu kursuste / kursuste osade lektor Luua Metsanduskoolis

2016... - AB Artes Terrae - maastikuarhitekt; juhatuse liige

 

| Üles |

 

 


Ühiskondlik tegevus

2000... - Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi liige

2002 - Maastikuarhitekti kutsestandardi (Maastikuarhitekt V) töörühma liige

2002...2004 - Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu liige

2003...2004 - Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituudi nõukogu liige

2003... - Eesti Maastikuarhitektide Liidu asutajaliige, EMAL tegevliige

2006... - Muinsuskaitseameti Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu liige

2011... 2013 - Maastikuarhitekt 7 ja 8 kutsestandardi töörühma liige

2013... - Maastikuarhitektuuri kutseala Kutsekomisjoni liige

2015...2018 - Eesti Maastikuarhitektide Liidu aukohtu liige

2016... - Eesti Maastikuarhitektide Liidu eestseisuse liige

2016...2017 - Eesti Maastikuarhitektide Liidu Loomestipendiumi komisjoni liige

2017...2018 - Maastikuarhitekt 7 ja 8 kutsestandardi uuendamise töörühma liige

2017...2018 - Riigikantselei Ruumiloome ekspertrühma liige

 

| Üles |

 

 

Tunnustused, arhitektuurivõistlused

1996 - EPMÜ peahoone ümbruse park. Võistlustöö I preemia

1997 - Tartu Kaubahoovi park. Võistlustöö I preemia

2012 - Muinsuskaitseameti tunnustus Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimuste eest

2012 - Eesti Maastikuarhitektide Liidu tunnustus "Aasta tegu 2012" Pargiterminite seletussõnaraamatule (koos Nele Nuttiga)

2013 - Eesti Maastikuarhitektide Liidu tunnustus "Aasta tegu 2013" Võru Katariina allee projektile (koos Tanel Breede ja Sirle Salmistuga)

2015 - Rapla keskväljaku arhitektuurivõistluse võistlustöö, III preemia (koos Mari-Liis Alasi ja Johanna Holvandusega)

2016 - Tartu Lammi Tammik. Võistlustöö II preemia (koos Heiki Kalbergi, Tanel Breede, Karl Hannssoni ja Gerly Toomeojaga)

2017 - Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistluse IV-V preemia (AB Artes Terrae; koos Karl Hanssoniga)

2017 - Valga Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone arhitektuurikonkursi ergutuspreemia (OÜ arhitekt 11 - Joanna Kordemets, Helina Maalt, Annika Laidroo, Timo Titma, Sander Aas, Tanel Breede, Merle Karro-Kalberg, Heiki Kalberg, Sulev Nurme)

2018 - Viimsi valla ja EMAL avatud ideekonkursi riigihanke „Tammede pargi maastikulahenduse ideekonkurss“ II-IV preemia (AB Artes Terrae - Tanel Breede, Karl Hansson, Gerly Toomeoja, Heiki Kalberg, Merle-Karro-Kalberg)

 

* * *

 

2003 - Kivilinn on ka elukeskkond. Arhitektuurivõistluse korraldusmeeskonna juht (EPMÜ KKI - EAL)

2013 - Albert Uustulndi mälestusmärgi ideekonkursi žürii liige

2016 - Ekspertliige Kuressaare Pargi lasteaia arhitektuurivõistluse žüriis

 

| Üles |

 

 


Teadustegevus

Teadustegevus, artiklid (ETIS)  4+2 bakalaureusetööd  3+2 bakalaureusetööd  4+2 magistritööd  |  4+1 magistritööd  3+2 magistritööd


 

4+2 süsteemis juhendatud bakalaureusetööd

 

Kristi Kahar  |  Pôlva linna kalmistu rekonstrueerimisprojekt (2000)

Sirli Uiboubin | Pôlva multifunktsionaalse mänguväljaku kujundusprojekt (2000)

Alvi Kangur | Viljandi linna kv 161 krunt nr 17 kujundusprojekt (kaasjuhendajad: Heli Luts ja Toomas Tamm) (2001)

Eero Tali | Tartu Descartes lütseumi ja Tartu Kommertsgümnaasiumi välialade kujundusprojekt (2001)

Raili Uustalu | Jõgeva linna Piiri pargi rekonstrueerimisprojekt (2002)

Marko Laanes | Tartu linna gümnaasiumite spordirajatiste analüüs ja ... (kaasjuhendaja prof. Koit Alekand) (2002)

Hele Möllits | Võru linnakalmistu laiendatava osa ideekavand (2002)

Elina Padar | Rannu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (2003)

Kristina Liimask | Katusaia idee Tartu Fortuuna 1 näitel (kaasjuhendaja Pille Koorberg) (2003)

Evelyn Merisalu | TÜ Psühhiaatriakliiniku (ümbruse) haljastusprojekt (kaasjuhendaja Kadri Jürimäe) (2003)

Angela Männiste | Tartu mänguväljakute seisukord ja arengusuunad (kaasjuhendaja Karin Holst) (2003)

Sirle Salmistu | Veekogu-äärsete puhkealade kujundamine Pangodi järve näitel (kaasjuhendaja Tiia Ilmet) (2003)

Merlin Jääger | Saare mõisapargi rekonstrueerimine (kaasjuhendajana, juhendaja prof. Juhan Maiste) (2003)

Liina Luik | Puurmani mõisapargi rekonstrueerimine (2004)

Helen Leiger | Maardu mõisapargi rekonstrueerimine (2004)

Kristina Amor | Paldiski linna teemapark - uurimus ja ideeprojekt (2005; kaasjuhendajana; juhendaja Ülle Grišakov) (2005)

Reet Lehtla | Eesti XX sajandi taimekasutuse muutumine avalikel haljasaladel (2005)

Eve Barnabas | Maastikukunst, selle olemus ja osa maastikuarhitektuuris (2005)

Pille Becker |  Uus-Ihaste mänguplatsi ja spordiplatsi rajamine (2005)

 

| Üles |
 


 

4+2 süsteemis juhendatud magistritööd

 

Kadri Jürimäe | Rehabilitatsiooni võimalused raviasutuste haljasaladel Maarjamõisa ja Pärnu haigla näidetel (2004)

Gea Järvela (kaasjuhendajana) | Pargiarheoloogia kasutamisvõimalusi parkide rekonstrueerimisel (juhendajad prof. Kalev Sepp, Sulev Nurme) (2009)

 

| Üles |
 


 

4+1 süsteemis juhendatud magistritööd

 

Liina Luik | Kergliiklusteed Eestis (2008)
 

| Üles |


 

3+2 süsteemis juhendatud bakalaureusetööd

 

Olesja Gaidukova, Dagmar Heringas, Anastassia Hruštšjova, Jekaterina Kuhhartseva, Antti Pääsukene, Moonika Vister | Raadi elurajooni park (2005)

Liisa Villemson | Lilla Stenshuvudi Rahvusvahelise Kunstikeskuse ümbrus (2005)

Liis Laine | Aastatel 1980-1985 ehitatud betoonplokkelamute sisehoovide kujunduslike aspektide analüüs Pärnu Ranna mikrorajooni näitel (2009)

Anne Ots | Eesti raudteejaamaparkide ajalooline kujunemine (2009)

Eleriin Tekko | Tallinna kavandatava rannapromenaadi analüüs Kalamaja näitel (2009)

Kadi Keskpalu | Tartu parkide kasutusanalüüs (2010)

Mari-Liis Alasi | Kuressaare linnapark ja selle ümbrus. Paiga väärtused kohalikele elanikele (2011)

Gerit Dreyersdorff | Tartu Tehase tänava ja sadamaraudtee vahelise tööstusliku piirkonna ajalooline kujunemine ja võimalikud arenguvisioonid (2011)

Johanna Holvandus | Muutuv ja muutumatu genius loci Prahas Žižkovi ja Josefovi linnaosade näidetel (2011)

Mariliis Mieler (kaasjuhendajana) | Koerteplatsid Tallinna linnaruumis (2011)

Joosep Tikk | Ratsarajatiste rajamise elementaarjuhised ja eskiislahendus Ristitee talu näitel (2011)

Kristiina Kupper | Erinevate allee uurimismeetodite võrdlus Pärnu Vanapargi tänava puiestee näitel (2012)

Liina Tera | Venemaa barokse aiakunsti põhijooned Kadrioru ja Peterhofi võrdlusel (2013)

Anna-Alore Landra | Seli mõisapargi restaureerimiskontseptsioon (2017)
 

| Üles |


 

3+2 süsteemis juhendatud magistritööd

 

Edgar Kaare | Pinnavormid maastikukujunduses (2008)

Ülle Kunnus | Vertikaalhaljastusest urbaniseerunud keskkonnas (juhendajad Pille Koorberg, Sulev Nurme) (2008)

Janne Vaine | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark. Pargiruumi kompositsioon (2009)

Dagmar Heringas | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark - Pargiruumi säilivus (2009)

Helen Mihkelson | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark - park maastikus (2010)

Kaire Kaldmaa | Maanteemaastik (kaasjuhendajana, juhendajad Heiki Kalberg ja Sulev Nurme) (2010)

Erelin Kõrts | Linnaparkide valgustusest (kaasjuhendajana) (2010)

Tiina Kuusepuu | Lauluväljakud Eestis... (juhendajad Ülle Kunnus, Sulev Nurme) (2010)

Mari Toom | Kooliaedade kujundamine laste vajadusi ja eelistusi arvestades. "Grün macht Schule" programmi rakendamisvõimalustest Eestis (2011)

Eigo Tarkin | Eesti regulaarne mõisaansambel maastikus. Uuring maastiku avatuse, mõisasüdame ulatuse ning teekoridoride muutustest (2011)

Martin Kree | Planeeringute koostamise probleemistikust aktiivse reljeefiga aladele Otepää valla näitel (kaasjuhendajana, juhendajad Edgar Kaare ja Sulev Nurme) (2012)

Heleri Tooming | Linna haljastu analüüsi ja kavandamise põhimõtted jätkusuutliku rohestruktuuri arenguks Tartu linna näitel (2012)

Eleriin Tekko | Ökoloogiline maastikukujundus ning selle rakendamisvõimalused Eestis (2012)

Priit Paalo | Reljeef Eesti regulaarsete mõisaparkide kujunduses 1750-1850 (2013)

Liis Alver | Eestis kasutatavate dendroloogiliste inventeerimiste hindamisandmete olulisus maastikuarhitektide, arboristide ja ametnike seisukohast (2013)

Eneli Niinepuu | Välireklaami mõjud ümbritsevale teemaastikule ja selle kasutajatele (kaasjuhendajana, juhendajad Ülle Kunnus ja Sulev Nurme) (2013)

Liina Ratas | Väikevormid Eesti mõisaparkides 1750-1850 (2014)

Olga Bassova | Eesti mõisaparkide alleed maastikus (2014)

Piret Pallase | Miljööväärtuslike hoonestusalade puittaimede/haljastuse (haljastu) inventeerimise metoodika. Tallinna miljööväärtuslike hoonestusalade näitel (kaasjuhendajana, juhendajad Riin Alatalu ja Sulev Nurme) (2014)

Kristiina Kupper | Linnahaljastu tegevuskava ja selle koostamine Tallinna näitel (2014)

Jekaterina Mazjagutova | Rokokoopark Eestis (2014)

Minea Kaplinski | Belle Époque Tartu Toometagusel – asumi maastikuarhitektuurne miljöö 19. ja 20. sajandi vahetusel (2015)

Anneli Kompus | Säästlike sademeveesüsteemide kasutamisvõimalused linnaruumi kujundamisel, Tartu Kaunase puiestee valgala näitel (2015)

Kadri Mets | Pärandkultuuri objekt maastikus: selle väärtustamise, teadvustamise ja esitlemise võimalusest Agusalu kuulipildujakaponiiride näitel (2015)

Triin Saarepuu | Taastatava ajaperioodi probleem Eesti mõisaparkide restaureerimisel ja rekonstrueerimisel Puurmani, Saare, Võhmuta ja Õisu mõisa pargi näitel (2015)

Argo Ingver | Discgolfi mõju keskkonnale. Discgolfi pargi sobivus maastikku Põltsamaa näitel (2016)

Triin Leppik | Iseorganiseeruv maastik ja selle kujundamine, Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate tühermaade näitel (2016)

 

TTÜ Tartu Kolledži maastikuarhitektuuri õppetoolis kaitstud lõputööd

 

| Üles |

 


Teated | Kogemus | Portfolio | Galerii | Kontakt | Reisimine | Blogi

http://blogs-images.forbes.com/tomiogeron/files/2012/01/facebook_logo2.png

Creative Commonsi litsents

Viimati täiendatud: 12 juuli 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved