Vana-Antsla mõisapargi hoolduskava

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: Anzen Arendusselts MTÜ

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Koostajad: Karl Hansson, Sulev Nurme

Projektijuht: Sulev Nurme

Aasta: 2016

AB Artes Terrae töö nr 1696HK2

 

Hoolduskava, sh puistu hinnang | Geodeetiline mõõdistus


GEODEETILINE MÕÕDISTUS

Geodeetiline mõõdistus [zip]

 

HOOLDUSKAVA

Seletuskiri [pdf]

Joonis1. Puistu eraldiste plaan [pdf]

Joonis 2. Puistu plaan 1 [pdf]

Joonis 3. Puistu plaan 2 [pdf]

Joonis 4. Puistu plaan 3 [pdf]

Joonis 5. Puistu plaan 4 [pdf]

Lisa 1. Dendroloogilise hinnangu koondtabel [pdf]

Lisa 2. Metsamajandamiskava [pdf]

Lisa 2-1. Metsamajandamiskava plaan [pdf]

Lisa 3. Üksikpuude hindamise metoodika [pdf]

Hoolduskava kooskõlastused [zip]

 

Hoolduskava failid tervikuna [zip-bdoc]

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 08.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 08 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved