Võhksa mõisa pargi  restaureerimise kontseptsioon

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: OÜ Võhksa Mõis

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Autorid: Sulev Nurme

Aasta: 2015

Asukoht: Võhksa, Saaremaa

AB Artes Terrae OÜ töö nr: 1555MT2

 

PROJEKT

Seletuskiri [pdf]

Joonis 1. Puistu plaan [pdf]

Joonis 2. Restaureerimiskontseptsioon [pdf]

Joonised 1-2. [dwg-zip]

Lisa 1. Puistu koondtabel [xlsx-zip]

 

Kõik materjalid [zip]

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 16.02.2019

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 16 veebruar 2019

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved