Neeruti Sadulamäe külastustaristu projekt

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: RMK

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Autor: Sulev Nurme

Insener: Väino Aedmaa (IB Tandem)

Aasta: 2016

AB Artes Terrae töö nr 1670KP2

 

Eskiis | Eelprojekt | Tööprojekt | Geodeetiline mõõdistus | Fotosid valminud objektist


GEODEETILINE MÕÕDISTUS

Geodeetiline mõõdistus - seletuskiri [pdf]

Geodeetiline mõõdistus - joonised [pdf-zip]

 

ESKIIS

Vaadete raie põhimõtteskeem

Joonis 1. Asendiplaan I - telkimisplats ja bussiparkla [pdf]

Joonis 2. Asendiplaan II - ülemine bussiparkla, raja põhjaosa [pdf]

Joonis 3. Asendiplaan III - Sadulamägi, raja lõunaosa [pdf]

Joonis 4. Infomaja I alternatiiv, bituumensindelkatusega [pdf]

Joonis 5. Infomaja I alternatiiv, bituumensindelkatusega II joonis [pdf]

Joonis 6. Infomaja II alternatiiv, mättakatusega [pdf]

Joonis 7. Käimla+prügimaja+puukuur I joonis [pdf]

Joonis 8. Käimla+prügimaja+puukuur II joonis [pdf]

Joonis 9. Laavu (matkajate varjualune) I joonis  [pdf]

Joonis 10. Laavu (matkajate varjualune) II joonis [pdf]

Joonis 11. Sillad [pdf]

 

Taristu elemendid

Kompleksne kergehitis puude hoiustamiseks, prügikonteinerite hoidmiseks ja käimlateks.

Infomaja Neeruti Sadulamäe tutvustamiseks jm.

Matkajate varjualused.

Lõkkekohad säilitatakse olemasolevatel asukohtadel va lõunapoolse parkla alla jääv lõkkekoht.

Infotahvleid, viitu, pinke käesolev eskiislahendus ei sisalda.

 

Taristu materjalid ja konstruktsioon

Konstruktsioon: puitsõrestik, fassaadikate horisontaallaudis (lamellilaadne).

Värvus: tumepunane (esimene eelistus) või värvitu immutus.

Katusekate: bituumensindel (must, hall - esimene eelistus) või mättakatus.

 

Teed

Säilitatakse olemasolevad teekoridorid, olemasolev teekate parandatakse-täiendatakse (augud, juurekate) purustatud kruusaga.

Bussiparklate kate: purustatud kruus.

Trepiastmed, erosiooniohtlikud treppide mademed, erosiooniohtlikud märjad teelõigud - pinnasega tugevdatud plastkärg (330 x 330 x 50, must ECORASTER).

 

Raied, haljastus

Raiutakse kuivanud ja kuivavad puud. Parklate asukohavalikul on lähtutud sellest et raiuda on vaja kuivavad ja kiratsevad puud.

Põhjapoolse parkla-lõkkeplatside juures on raiesse määratud allajäänud ja väärtuslikemate puude kasvu takistavad puud.

Vaatekoridoride raied ei eelda puudest lagedate alade tekitamist, vaid väheväärtuslike, allajäänud puude eemaldamist ning osaliselt loodusliku uuenduse raiet.

Täiendavaid istutusi ei kavandata.

 

Muud kommentaarid ja info on joonistel

 

| Menüü |

 

EELPROJEKT

Projekti seletuskiri [pdf]

Geodeetiline mõõdistus - seletuskiri [pdf]

Kõik joonised + seletuskiri [zip]

Digiallkirjastatud projekt [bdoc]

 

1-1. Geodeetiline alusplaan leht I [pdf]

1-2. Geodeetiline alusplaan leht II [pdf]

1-3. Geodeetiline alusplaan leht III [pdf]

2-1. Üksikpuude raieplaan I [pdf]

2-2. Üksikpuude raieplaan II [pdf]

2-3. Üksikpuude raieplaan III [pdf]

3. Vaatekoridoride raieplaan [pdf]

4-1. Koondplaan I [pdf]

4-2. Koondplaan II [pdf]

4-3. Koondplaan III [pdf]

4-4. Koondplaan IV [pdf]

5-1. Trepp TR1 [pdf]

5-2. Trepid TR3, TR4 [pdf]

5-3. Trepid TR5, TR6 [pdf]

6. Infomaja [pdf]

7. Puukuur, prügikonteinerite hoidja, kuivkäimla [pdf]

8. Kuivkäimla [pdf]

9. Sillad PS3, PS4 [pdf]

10. Paadisild PS1 [pdf]

11. Paadisild PS2 [pdf]

12. Pink [pdf]

13. Infotahvel [pdf]

14. Viit ja tõkkepost [pdf]

 

| Menüü |

 

TÖÖPROJEKT

Digiallkirjastatud projekt tervikuna [bdoc - Dropbox link - allkirjastatud 13.06.2017]

Seletuskiri [pdf]

Kõik joonised [pdf-zip]

1-1...1-3. Geodeetiline alusplaan (leht1, leht 2, leht 3) [pdf-zip]

2-1. Üksikpuude raieplaan I [pdf]

2-2. Üksikpuude raieplaan II [pdf]

2-3. Üksikpuude raieplaan III [pdf]

3-1. Puistu raieplaan I. Vaatekoridoride raie [pdf]

3-2. Puistu raieplaan 2. Mahud [pdf]

4-1. Likvideeritavad ja teisaldatavad rajatised I [pdf]
4-2. Likvideeritavad ja teisaldatavad rajatised II [pdf]

5-1. Koondplaan I [pdf]

5-2. Koondplaan II [pdf]

5-3. Koondplaan III [pdf]

5-4. Koondplaan IV [pdf]

5-5. Vertikaalplaneerimine I [pdf]

5-6. Vertikaalplaneerimine II [pdf]

6-1. Trepp TR1 [pdf]

6-2. Trepid TR3, TR4 [pdf]

6-3. Trepp TR5 [pdf]

6-4. Trepp TR6 [pdf]

6-5. Trepid, detailid [pdf]

7-1. Infomaja fassaadid [pdf]

7-2. Infomaja konstruktsioon I [pdf]

7-3. Infomaja konstruktsioon II [pdf]

7-4. Infomaja konstruktsioon III [pdf]

7-5. Detailid D6-D8 [pdf]

8-1. Puukuur, prügikonteinerite hoidja, kuivkäimla. Fassaadid [pdf]

8-2. Puukuur, prügikonteinerite hoidja, kuivkäimla. Konstruktsioon I [pdf]

8-2. Puukuur, prügikonteinerite hoidja, kuivkäimla. Konstruktsioon II [pdf]

8-4. Puukuur, prügikonteinerite hoidja, kuivkäimla. Konstruktsioon III [pdf]

8-5. Puukuur, prügikonteinerite hoidja, kuivkäimla. Konstruktsioon. Mahutid, ühendused [pdf]

9-1. Kuivkäimla. Fassaadid [pdf]

9-2. Kuivkäimla. Konstruktsioon [pdf]

9-3. Kuivkäimla. Konstruktsioon. Mahuti, ühendused [pdf]

10-1. Sillad PS3, PS4 I [pdf]

10-2. Sillad PS3, PS4 II [pdf]

11. Paadisild PS1 [pdf]

12. Paadisild PS2 [pdf]

13-1. Pink [pdf]

13-2. Infomaja pink [pdf]

14. Infotahvel [pdf]

15. Viit ja tõkkepost [pdf]

16. Teede ristlõiked [pdf]

17. Nõlvakindlustus - mätastamine A-A; B-B [pdf]

18. Tööde organiseerimise skeem [pdf]

19-1. Liikluskorraldus. Parklate tähistus [pdf]

19-2. Liikluskorraldus. Suunaviidad maanteelt [pdf]

20. Laavu eskiis [pdf]

21-1. Piknikulaua eskiis [pdf]

21-2. Lõkkeplatside asendiplaanid, eskiis [pdf]

22. Tagajärve paadisilla eskiis [pdf]

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 06.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 06 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved