Palmse mõisa alleede rekonstrueerimisprojekt, II etapp

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Autorid: Sulev Nurme

Aasta: 2016

AB Artes Terrae töö nr 1652KP2

 

Projekt | I etapi projekt | Fotosid rekonstrueeritud Palmse mõisa alleedest (2018)


 

PROJEKT

Seletuskiri koos lisadega 1, 3, 4 [pdf]

Puistu koondtabel (lisa 2) [pdf]

Joonis 1. Puistu plaan I

Joonis 2. Puistu plaan II

Joonis 3. Puistu plaan II

 

Kõik failid [pdf, xls, zip]

Joonised [dwg-zip]

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 11.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 11 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved