Neeruti mõisapargi rekonstrueerimisprojekt

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: MTÜ Neeruti Mõisa Park

Koostaja: Artes Terrae OÜ

Autor: Sulev Nurme

Peaallee rekonstrueerimislahendus: Karl Hansson

Projektijuht: Heiki Kalberg

Aasta: 2015

Artes Terrae töö nr 1514KP3

 

Projekt | Hoolduskava | Fotod: rekonstrueerimistööd Neeruti mõisa pargis 2018 | Fotod: rekonstrueerimistööd Neeruti mõisa pargis 2016


 

PROJEKT

Seletuskiri

1 Geoalus (vähendatud koopia)

2 Likvideeritavad/restaureeritavad objektid

3 Raied

4 Koondplaan 1

5 Koondplaan 2

6 Loobu jõe saar. Eskiis*

7 Teede plaan 1

8 Teede plaan 2

9 Vertikaalplaneerimise plaan

10 Vertikaalplaneerimise plaan. Alleeosa

11 Piirdeaedade asendiplaan

12 Teede ristlõiked 1

13 Teede ristlõiked 2

14 Lilleaed

15 Ümarpeenrad

16 Tugimüür aida ees

17 Pargisild

18 Truupide otsakud

19 Rotund

20 Paviljon-lehtla

21 Tarbeaia paviljon

22 Tiigiplatvorm

23 Metallpiire ja väravad

24 Puitpiire ja väravad

25 Vaas, postament, graniitpost

26 Infotahvel

27 Kompostiplatsi  ja prügikonteinerite hoiukoha piire

28 Valgustuse kontseptsioon

29 Projektijärgsete pargi hooldustööde plaan

Lisa 1 Dendroloogiline hinnang - joonis 1

Lisa 2 Dendroloogiline hinnang - joonis 2

Lisa 3 Allee rekonstrueerimise asendiplaan

Projekt - kõik seletuskiri+joonised+lisad koos [zip]

 

| Menüü |

 

HOOLDUSKAVA

Seletuskiri

Koondplaan

Hoolduskava - seletuskiri+hooldustööde plaan [zip]

 

| Menüü |

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 07.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 07 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved