Võhmuta mõisapargi rekonstrueerimisprojekt

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: Võhmuta Mõisapark MTÜ

Koostaja: Artes Terrae OÜ

Autor: Sulev Nurme

Vertikaalplaneerimine: Tanel Breede

Arhitekt-konsultant: Mikk Pärdi

Insener. Väino Aedmaa (IB Tandem OÜ)

Aasta: 2013

Artes Terrae töö nr 29KP13

 

Pargiprojekt | Valgustus | Geodeetiline mõõdistus | Tööversioonid ja eskiisid


GEODEETILINE MÕÕDISTUS

059-13 Vohmuta moisapark - plaan.pdf

059-13 Vohmta moisapark - seletuskiri.pdf

 

| Menüü |

 

PARGIPROJEKT

29KP13 Projekti seletuskiri.pdf *

29KP13 Puistu hinnang üksikpuude koondtabel.pdf

29KP13 Puistu hinnang Eraldiste koondtabel.pdf

29KP13  Joonis 1 Geodeetiline alusplaan.pdf

29KP13  Joonis 2 Dendrohinnang ja raied.pdf

29KP13  Joonis 3 Likvideeritavad ja restaureeritavad objektid.pdf

29KP13  Joonis 4 Koondplaan.pdf

29KP13  Joonis 5 Teede plaan ja sidumisplaan.pdf

29KP13  Joonis 6 Vertikaalplaneerimine.pdf

29KP13  Joonis 7 Teede ristl iked.pdf *

29KP13  Joonis 8 Lillepeenrad.pdf

29KP13  Joonis 9 Teemaja.pdf

29KP13  Joonis 10 Ümarpaviljon.pdf

29KP13  Joonis 11 Paadisild.pdf *

29KP13  Joonis 13 Infotahvel.pdf

29KP13  Joonis 14 Vaas postament graniitpost.pdf

29KP13  Joonis 15 Piirdemüürid.pdf

29KP13  Joonis 16 Piirdeaed.pdf

29KP13  Joonis 17 Prügikonteinerite hoiukoht.pdf

29KP13  Joonis 18 Sild A.pdf

29KP13  Joonis 19 Sild B.pdf

29KP13  Joonis 20 Manguväljak.pdf

29KP13  Joonis 21 Hooldusalade plaan.pdf

29KP13  Joonis 22 Vaated.pdf

Kõik joonised  [zip]

 

| Menüü |

 

VALGUSTUS

Seletuskiri.pdf

TV 001 Võhmuta Valgustus Asendiplaan.pdf

TV 002 Võhmuta Valgustus Skeem.pdf

TV 003 Ümarpaviljoni toide.pdf

TV 004 Teemaja toide.pdf

TV 005 Sild.pdf

TV 006 Kilpide skeemid 12 03 2014.pdf

TV 007 Kaevikute ristlõiked 12 03 2014.pdf

Kõik joonised / all drawings [zip]

 

| Menüü |

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 05.02.2019

 

| Menüü |

 

 

Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 05 veebruar 2019

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved