Ravila mõisapargi rekonstrueerimisprojekt

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: OÜ Ravila mõis

Koostaja: Artes Terrae OÜ

Autor: Sulev Nurme

Projektijuht: Heiki Kalberg

Insener, vee-ehitised: Meelis Viirma (Veeprojekt OÜ)

Valgustus: Enn Kippasto (Line Engineering OÜ)

Aasta: 2014

Artes Terrae töö nr 07HI/ET/KP14

 

Pargiosa | Pargiosa eskiisid | Vesiehitised | Valgustus | Geodeetiline mõõdistus | Muinsuskaitse eritingimused | Dendroloogiline inventuur


GEODEETILINE MÕÕDISTUS

Geoalus [pdf]

Geoalus dwg+pdf [zip]

 

| Menüü |

 

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED

Muinsuskaitse eritingimused [pdf]

Muinsuskaitse eritingimused koos Muinsuskaitse komisjoni protokolliga [zip]

 

| Menüü |

 

DENDROLOOGILINE INVENTUUR

Seletuskiri  [pdf]

Puistu koondtabel  [pdf]

Üksikpuude koondtabel  [pdf]

Puistu jaotuse plaan  [pdf]

Üksikpuude plaan I  [pdf]

Üksikpuude plaan II  [pdf]

Puistuplaan  [pdf]

Dendroloogiliine hindamine - kõik failid koos [zip]

 

| Menüü |

 

PARGIOSA PROJEKT (A)

Kõik A. osa failid [zip]

Seletuskiri [pdf]

Joonis 1. Geodeetiline alusplaan [pdf]

Joonis 2-1. Puistu hinnang. Raied. Üksikpuude plaan [pdf]

Joonis 2-2. Puistu hinnang. Raied. Eraldiste plaan [pdf]

Joonis 3. Lammutatavad ja taastatavad objektid [pdf]

Joonis 4. Koondplaan [pdf]

Joonis 5. Teed [pdf]

Joonis 6. Vertikaalplaneerimine [pdf]

Joonis 7. Paviljon [pdf]

Joonis 8. Rotund [pdf]

Joonis 9. Metsapaviljon [pdf]

Joonis 10. Sillad [pdf]

Joonis 11. Varisein [pdf]

Joonis 12. Terrass [pdf]

Joonis 13. Peenar tagaväljakul [pdf]

Joonis 14. Prügikonteinerite hoiukoht [pdf]

Joonis 15. Rand [pdf]

Joonis 17. Riietuskabiin [pdf]

Joonis 17. Mänguväljak [pdf]

Joonis 18. Teekatendid I [pdf]

Joonis 19. Teekatendid II [pdf]

Joonis 20. Teekatendid III [pdf]

Joonis 21. Hooldustööde plaan [pdf]

Joonis 22. Väikevormid (vaateid) [pdf]

Lisad 1-2 Pargimööbel, graniitkivi, äärekivi [pdf]

Lisa 3 (1) Üksikpuude koondtabel [pdf]

Lisa 3 (2) Puistu koondtabel [pdf]

 

| Menüü |

 

PARGIOSA ESKIISID

Koondplaan 25.09.2014

07KP14_Ravila_park_rekonstrueerimisprojekt_koondplaan [pdf]

 

Eskiis 05.09.2014

Kontseptsioon ja väikevormid 05.09.2014 [pdf]

Koondplaan [pdf]

 

| Menüü |

 

VESIEHITISED (B)

Kõik B. osa failid [zip]

Seletuskiri [pdf]

Joonis 1. Lehtede skeem [pdf]

Joonis 2. Asendiplaan 1 [pdf]

Joonis 3. Asendiplaan 2 [pdf]

Joonis 4. Asendiplaan 3 [pdf]

Joonis 5. Tiikide asendiplaan [pdf]

Joonis 6. Tiikide ja voolusängi lõige E-E [pdf]

Joonis 7. Voolusängi ristprofiilid [pdf]

Joonis 8. Tiigi 2 lõiked K-K ja J-J [pdf]

Joonis 9. Ujumiskoha asendiplaan [pdf]

Joonis 10. Ujumiskoha profiil A-A [pdf]

Joonis 11. Ujumiskoha profiil B-B [pdf]

Joonis 12. Ujumiskoha profiil C-C [pdf]

Joonis 13. Ujumiskoha profiil D-D [pdf]

 

| Menüü |

 

VALGUSTUS (C)

Kõik osa C failid [zip]

Seletuskiri [pdf]

Joonis 1. Asendiplaan (1) [pdf]

Joonis 2. Asendiplaan (2) [pdf]

Joonis 3. Asendiplaan (3) [pdf]

Joonis 4. Asendiplaan (4) [pdf]

Joonis 5. Asendiplaan (5) [pdf]

Joonis 6. Ühendusskeemid, maanduspaigaldis [pdf]

Joonis 7. Elektrikaabli paigaldus sillal [pdf]

Joonis 8. Paviljoni elektrivarustus [pdf]

Joonis 9. Pargi valgustid, mastid [pdf]

Joonis 10. Kilpide skeemid (1) [pdf]

Joonis 11. Kilpide skeemid (2) [pdf]

 

| Menüü |

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 07.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 07 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved