Palmse mõisa alleede rekonstrueerimisprojekt, I etapp

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Koostaja: Artes Terrae OÜ

Autorid: Sulev Nurme, Kersti Kuus

Aasta: 2008-2009

Artes Terrae töö nr 38KP10

 

Projekt | II etapi projekt | Fotosid rekonstrueeritud Palmse mõisa alleedest (2018)


 

PROJEKT

Puistu hinnang, joonised   1   |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  [pdf]

Puistu rekonstrueerimislahendus, joonised   1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  [pdf]

Geodeetiline alusplaan [dgn]

Raieteplaan [dgn]

Rekonstrueerimisplaan [dgn]

Seletuskiri [docx]

Geoaluse seletuskiri [docx]

Puistu hinnangu koondtabel [xls]

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 11.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 11 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved