Narva-Jõesuu Hele- ja Pimeaia (Kuursaali park) projekt

 NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: Hungerburg MTÜ
Koostaja: AB Artes Terrae OÜ
Autorid: Sulev Nurme, Gerly Toomeoja

Vertikaalplaneerimine: Tanel Breede

Elektriprojekt: Enn Kippasto (Line Engineering OÜ)

Metsapargi hinnang: Jüri Järvis (Formaks OÜ)

Aasta: 2016-2017

AB Artes Terrae töö nr 1641KP2

 

Projekt | Hoolduskava, sh puistu hinnang | Muinsuskaitse eritingimused | Geodeetiline mõõdistus


 

 

PROJEKT. PARGIOSA

Kõik projekti failid koos [zip]

Projekti seletuskiri [pdf]

1. Geodeetiline alusplaan. Leht 2 M 1:500 [pdf]
2. Geodeetiline alusplaan. Leht 2 M 1:500 [pdf]
3. Likvideeritavad ja restaureeritavad objektid M 1:1000 [pdf]
4. Teedevõrgu skeem M 1:1000 [pdf]
5. Koondplaan M 1:500 [pdf]
6. Vertikaalplaneerimine M 1: 500 [pdf]
7. Valgustus M 1: 500 [pdf]
8. Varikäik M 1: 50 [pdf]
9. Luigemaja M 1: 20 [pdf]
10. Tualett M 1: 50 [pdf]
11. Lillepeenrad A ja B M 1: 100 [pdf]
12. Sild A (4,5 m) M 1: 50 [pdf]
13. Sild B (8,5 m) M 1: 50 [pdf]
14. Teede ristlõiked M 1: 50 [pdf]
15. Musumäe trepp M 1: 50 [pdf]

Tööde mahud [xls]

Kasutatud taimmaterjali loetelu [xls]

'

| Menüü |

 

HOOLDUSKAVA

 

Kõik hoolduskava failid koos [zip]

 

Hoolduskava seletuskiri [pdf]

1. Puistu plaan Hele park 1 M 1:500 [pdf]

2. Puistu plaan Pime park  M 1: 500 [pdf]

3. Pime park. Metsamajandamiskava [pdf]

Üksikpuude koondtabel [xls]

 

| Menüü |

 

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED

Narva-Jõesuu Kuursaali pargi muinsuskaitse eritingimused (täiendatud 13.12.2016 vastavalt MKA komisjoni ettepanekutele) [pdf]

 

| Menüü |

 

GEODEETILINE MÕÕDISTUS

Kõik geoaluse failid koos [zip]

Geodeetiline alusplaan - aruanne [pdf]

Geodeetiline alusplaan 1. osa [pdf]

Geodeetiline alusplaan 2. osa [pdf]

 

Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm)  kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 06.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 06 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved