Teadusartiklid | Raamatud ja kogumikud | Ajaleheartiklid ja ettekanded | ETIS ResearchGate | CV | Meedia

Teadusartiklid


Teadusartiklid vt täpsemalt Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)

 

 

  • Nurme, S. 2020. The use of woody plants in Estonian and Livonian manor ensembles during the second half of the 17th century. – Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 72, 75–90

 

 

 

  • Maiste, J.; Järve, A.; Lootus, K.; Hein, I-K.; Kalm, M.; Orro, O.; Sinijärv, U.; Nurme, S.; Uustalu, K.; Volkova, O.; Tšerdantseva, O.; Uppsäll, L., L. (2014). Eesti barokne mõisapark ja tänapäev: avastamine, mõistmine, taastamine. Marika Valk (Toim.). Rahvusvaheline konverents KADRIORG 295 – BAROKNE PARK TÄNAPÄEVAL. Artiklite kogumik (142 - 158).Asutus Kadrioru Park 2014

 

 

 

  • Nurme, Sulev; Nutt, Nele; Hiob, Mart. (2010). Estonian Baroque park – talking ruins. 1st Landscape Archaeology Conference: LAC2010 in 26th to 28th January 2010 at VU University Amsterdam, the Netherlands.

 

| Menüü |

 

Raamatud, kogumikud


 

* * *

 

ETIS | ResearchGate  | Academia

 

| Menüü |

 

Ajalehe- ja ajakirjaartikleid, ettekannete tekste ja slaidiesitlusi


 

ETIS | ResearchGate  | Academia

 

| Menüü |

 

Muud kirjutised


Reisikirjad

Blogi

 

ETIS | ResearchGate  | Academia

 

| Menüü |


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 30 märts 2021

©Sulev Nurme 1997-2021. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved