Portfolio - kõik tööd

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

Kogemus | Näiteid töödest | Töös olevad projektid | Võistlustöid | Publikatsioonid | Tunnustused | Sulev Nurme

Tehtud tööd


1993...1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Kodulehel olevate materjalide kasutustingimused

 

SulevNurme.org

2024


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Viimsi kaubanduskeskuse maastikuarhitektuuriosa eelprojekt | Arhitekt Tarbe OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023...2024

 • Mäe-Tseema Jaapani aia projekt  eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Viljandi linna vaadete analüüs | Viljandi LV | AB Artes Terrae OÜ | 2023...2024

 • Taagepera mõisapargi teemapargi "Alice Imedemaal" projekt (koos Mirjam Tasaga) | Taagepera Loss OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023...2024

 • Suurekivi 8 aia projekt (projektijuhina, koos Tiina Lainestega) eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Vaela "Haldjametsa" projekt | MTÜ Vaela Külaselts | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Ida-Viru Keskhaigla ümbruse puittaimestiku hinnang (koos Jüri Järvisega) | Innopolis Insenerid OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Tõstamaa kooliaia projekt (projektijuhina, koos Keith Orasega) Tõstamaa Keskkool | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Tallinna Haigla projekti maastikuarhitektuuriosa EP ja PP osa nõustamine Esplan OÜ / ATI Project s.r.l. | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2024

 • Tallinna Mustamäe II mikrorajooni haljastusprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) Reaalprojekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023...2024

 • Viidumäe LKA väliekspositsiooni eskiisprojekt  Pult OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Tartu Lõunakeskuse eesväljaku mänguväljaku projekt (lahendus: AB Peil OÜ, Fixman Eesti OÜ ja AB Artes Terrae OÜ) Fixman OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Saue Pärnasalu tänava (Saue mõisa peaallee) uuendamise tegevuskava  Saue VV | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Rakvere Lai 34 pargiala projekt  Rakvere LV | AB Artes Terrae OÜ | 2023...2024

 • Tallinn Falgi tee 3 haljastusprojekt Torpedo Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Kirivere kooli ümbruse puittaimestiku hinnang (koos Jüri Järvisega) | Põhja-Sakala VV | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Paldiski mnt raudteeviadukti kergliiklustunnel. Haljastusprojekt | OÜ Markelin Project | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Suure -Jaani kooliaia (Tallinna tn 24; Vambola tn T2) puittaimestiku hinnang (koos Jüri Järvisega) | Põhja-Sakala VV | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Mõisavahe tee allee (endine Jälgimäe mõis) puittaimestiku hinnang (koos Jüri Järvisega) | Saku VV | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Elva Tartu mnt haljastusprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Elva VV | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Käru Südamekodu parkla projekt | Südamekodud AS | AB Artes Terrae OÜ | 2023...2024

 • Väike-Juusa kinnistu aia projekt (koos Tiina Lainestega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023...2024

 • Tartu Sõpruse silla rekonstrueerimisprojekt. Arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri osa (koos Mirjam Tasaga) | Selektor Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Riia Skanska Hanza kvartali pargi (Riga, Skanska Hanza Garden) maastikuarhitektuuri kontseptsioon, võistlustöö (koos Tiina Lainestega) | Pillar AS | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Kuremaa mõisapargi puittaimede dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Maverick OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Puurmani mõisapargi puistu uuendamise tegevuskava (puistu hindamine koos Jüri Järvisega)  | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Uue-Põltsamaa mõisapargi puittaimede dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Solutions Group OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Oja 7, Elva puittaimestiku dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Ideaal Kinnisvara OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Smolnitsa ja Perasküla kõrgepingeliini koridori taimestamine. Eksperthinnang (koos Tiina Lainestega) | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • 46 Tatra-Otepää mnt kasvava puittaimestiku maksumuse hinnang (koos Jüri Järvisega) | Transpordiamet | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Mooni 18, Tallinn puittaimestiku dendroloogiline hinnang (koos Tiina Lainestega) | Instruktor OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Ravi 18, Tallinn asendusistutuste projekt | Nord Projekt OÜ / Ida-Tallinna Haigla AS | AB Artes Terrae OÜ | 2024

 • Sompa tee 27a, 27b puittaimestiku seisukorra eksperthinnang (koos Jüri Järvisega) | 12 Vara OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023...2024

| Menüü |

 

2023


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Koordi raba kaitsekorra eelnõu (koos Anneli Palo ja Jürgen Vahtraga) | Paide LV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kaagjärve päikeseelektrijaama maastikuanalüüs (koos Mirjam Tasa ja Tiina Lainestega) | European Energy AS | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Otepää Lipukeskuse maastikuarhitektuuriosa projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Otepää VV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Põltsamaa Tõrukese kvartali maastikuanalüüs (metsa kirjeldus: Jüri Järvis) | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Vabaõhumuuseumi tee 12 turvapiirde projekt | RKAS | AB Artes Terrae OÜ | 2021...2023

 • Päikese villa maastike projekt (projektijuhina koos Mirjam Tasaga) | U-Disain OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Pärnu Väike-Jõe 5 maastikuarhitektuuri osa põhiprojekt (projektijuhina, koos Tiina Lainestega) | Arhitekt 11 OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Männiku tee 75, Tallinn puittaimede kaitsemeetmed lammutustöödel (koos Tiina Lainestega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kuressaare, Tallinna tn 82b kaubanduskeskuse haljastusprojekt | ESPLAN OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Sopimetsa lubjakivikarjääri rajamise võimalikust mõjust naabruskonna vääriselupaikadele. Eksperthinnang (koos Jüri Järvisega)  | Alkranel OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Nõlvakaare tn 4 (Tartu vald) kaubanduskeskuse haljastusprojekt | Moodul Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Tammiku tee 8 (Tallinn) aia eskiisprojekt (projektijuhina, kaasautorina koos Tiina Lainestega) | Esplan OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Põltsamaa promenaadi projekt | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Elistvere loomapargi Karuaia tööjoonised, autorijärelvalve | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Põltsamaa keskväljaku projekt | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kiidjärve mõisapargi paviljoni projekt | MTÜ Kiidjärve Külaselts | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Põltsamaa hariduslinnaku projekt (projektijuhina, kaasautorina koos Mirjam Tasaga) | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Karja 25, Narva-Jõesuu puittaimestiku dendroloogiline hinnang | P.P. Ehitusjärelevalve OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Ranna pst 32, Tartu puittaimestiku dendroloogiline hinnang | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Lõuka 15, 15a, Tallinn puittaimestiku dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Rae tee 16a, 16b (Rae küla) puittaimestiku dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Sompa tee (Pirita) T2, T3, T4 kinnistute puittaimestiku dendroloogiline hindamine (koos Tiina Laineste ja Rein Kalamehega) | Bimap OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Vahi 11 kortermaja maastikuarhitektuuri osa projekt (projektijuhina, koos Mirjam Tasaga) | Fotuuna Maja OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kohila Lastepargi projekt (projektijuhina, kaasautorina koos Mirjam Tasaga) | Kohila VV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Haava kinnistu maastiku eskiisprojekt (koos Tiina Lainestega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Saduküla mänguväljaku projekt (projektijuhina, koos Mirjam Tasaga) | Fixman Eesti OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Haapsalu Tööstuse 21, 23 puittaimestiku dendroloogiline hinnang (koos Ülo Viilupiga) | Põlva VV | AB Artes Terrae OÜ/Metsabüroo OÜ | 2023

 • Põlva linnakalmistu puittaimestiku dendroloogiline hindamine (koos Tiina Laineste, Allar Padari ja Jüri Järvisega) | Põlva VV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Ravi 18/4, Tallinn (Tallinna Keskhaigla) ekspertarvamus läänepärna ümberistutamise kohta (koos Jüri Järvisega) | Nord Projekt AS | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Tallinn-Tartu mnt äärsete kinnistute puittaimestiku maksumuse hinnang (koos Jüri Järvisega) | Lahe Kinnisvara OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Jõhvi-Tartu-Valga tee T2 äärsete kinnistute puittaimestiku maksumuse hinnang (koos Jüri Järvisega) | Lahe Kinnisvara OÜ | AB Artes Terrae OÜ| 2023

 • Tartu, Idaringtee 21 puittaimestiku dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Paju Arendus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kuivastu mnt 1d, Orissaare maastikuanalüüs  | Altivi Project OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Tartu, Roheline 16//18 kinnistu haljastusprojekt  | Agrone OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Väike-Vardissaare kinnistu puittaimede dendroloogiline hinnang | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kaldapealse 4, Tallinn kinnistu puittaimede dendroloogiline hinnang | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Risti päikeseelektrijaama maastikuanalüüs (koos Mirjam Tasaga) | Sunly AS | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kõnnu Suursoo kasutustaristu rekonstrueerimisprojekt (projektjuhina, koos Tanel Breedega) | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Tartu Maarja kooli aia projekt (koos Tiina Lainestega; vertikaalplaneerimine Keskkonnaprojekt OÜ) | Tartu LV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Järveotsa kinnistu (Pangodi) maastikuanalüüs | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Luke mõisapargi valgustuse põhiprojekt (elektriosa Enn Kippasto) | SA Luke Mõis | AB Artes Terrae OÜ/Line Engineering OÜ | 2023

 • Tartu Kastani 92 äri-, büroo- ja kortermaja projekt, maastikuarhitektuuri osa | Dorpat Kastani OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Anne mõisapargi (Tartu, Annemõisa 10, Annemõisa 12) puittaimede dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | Tartu LV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Puittaimestiku juurekaitsevööndi määramine Rail Baltica trassil. Eksperthinnang | Rail Baltic Estonia OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Viljandi mnt 109 (Luige alevik, Kiili vald) puittaimede dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | RRLektus AS | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Rukkilille 6, Vaida puittaimede dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | MTÜ Vaida Alevikuselts | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Räägusilla, Räägusilla põik (Rae küla, Rae vald) puittaimede dendroloogiline hinnang | ALG Liisingu OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Pirita jõesuu promenaadi kontseptsioon | Pirita Spordikeskus | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Rakvere Näituse tn puhkeala projekt | Rakvere LV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Tartu Sõpruse silla ümbruse (Kalda tee, Sõpruse pst, Jõe tn, Turu tn, Tolstoi tn, Kalevi tn) puittaimede dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | Selektor Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kose-Uuemõisa pargi lõunaosa puittaimede dendroloogiline hinnang (koos Janika Lille ja Tiina Lainestega) | Tinter Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Sõpruse 120 (Kasepää) aia projekt | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Tallinn, Kotzebue 24 maastikuarhitektuuri osa eelprojekt (projektijuhina, koos Tiina Lainestega) | ... | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Pihlaka puhkeala (Kõrveküla) projekt (projektijuhina, koos Mirjam Tasaga) | Expowill OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Tartu, Lõõtsa 5, 6 MA osa projekt (projektijuhina, koos Mirjam Tasaga) | Ehitusinsener OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Pärnu Väike-Jõe 5 maastikuarhitektuuri osa eelprojekt (projektijuhina, koos Tiina Lainestega) | Arhitekt 11 OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Tõusu kinnistu maastikukujunduse eskiis | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kunnmäe kinnistu maastikukujunduse eskiis (koos Tiina Lainestega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Vastse-Kuuste mõisapargi hoolduskava (koos Tiina Lainestega) | Põlva VV | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Lumimarja kinnistu (Tartu) puittaimestiku dendroloogiline hinnang (projektijuhina koos Tiina Laineste, Jüri Järvise ja Allar Padariga) | Sparks SS OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Põltsamaa Lossihoovi haljastuse tööprojekt | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Kaste 12, Tallinn puittaimestiku dendroloogiline hinnang (koos Mare Maraniga) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Riia 14 (kino "Ekraan"), Tartu puittaimestiku dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega)  | KEK Arendus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Rae kinnistu (Rae küla, Rae vald) päikesepargi maastikuanalüütiline eksperthinnang | Tallinna Ärikinnisvara OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2023

 • Põltsamaa transiittänavate alleede rekonstrueerimisprojekt (koos Tiina Lainestega) | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Tartu A. Haava 7 haljastusprojekt | Maverick OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 • Tartu Kastani 105 hotelli maastikuarhitektuuri osa (koos Karl Hanssoniga) | Kastani 105 OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022...2023

 

| Menüü |

 

2022


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Vidrike, Tamme kinnistu maastikukujunduse projekt (projektijuhina, koos Mirjam Tasaga)  | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Männikjärve matkaraja rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Tartu Tamme kooli pargi eskiisprojekt (koos Mirjam Tasa ja Tiina Lainestega) | Tartu LV | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Järveilu (Antsla) kinnistu maastiku eskiis | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Pirni 2, Tartu aia projekt (koos Mirjam Tasa ja Tanel Breedega) | U-Disain OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Mustahundi (Saku) kinnistu aia projekt (koos Tiina Lainestega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Haavakannu tee 36, Soinaste, Tartu dendroloogiline hinnang  | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Tallinna Maakri piirkonna haljastuse dendroloogiline hinnang (koos Mare Maraniga)  | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Tallinn Mai 23 haljastuse hinnang (koos Mare Maraniga)  | P.P. Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Põlluste päikeseelektrijaama maastikuanalüütiline eksperthinnang (koos Mirjam Tasaga) | Aulepa Farm OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Risti päikeseelektrijaamade maastikuanalüütiline eksperthinnang (koos Mirjam Tasa ja Heiki Kalbergiga) | Evecon OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Sääre tee 1, Rohuneeme, Viimsi vald dendroloogiline hinnang (koos Mare Maraniga)  | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Koplipere tee 1 (Rae vald) dendroloogiline hinnang (koos Mirjam Tasaga) | Kontsept Arhitektuuribüroo OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Venevere mõisapargi kaitsealuse allee hinnang | Vinni VV | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Eksperthinnang Tartu Põik ja Fortuuna tn büroohoone-kortermaja katushaljastuse kohta | Albatrek OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Eksperthinnang Rakvere Kastani puiestee seisundi kohta | Rakvere LV | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Mustamäe Kadaka parkmetsa puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvise, AllarPadari ja Rein Kalamehega) | Reaalprojekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Seelikuranna puistu dendroloogiline hinnang, Prangli saar, Viimsi vald (koos Jüri Järvise ja Rein Kalamehega) | Viimsi Haldus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Elva, Kesk tn 1 ärihoone haljastusprojekt | Elva Tarbijate Ühistu | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Pihlaka tee 25, Haaslava, Kastre vald mänguväljaku projekt (projektijuhina, koos Tiina Lainestega) | Kastre VV | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Vääna jõe matkaraja projekt lõigul Padula - Vääna-Jõesuu (koos Tiina Lainestega) | Saue VV | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Tartu Lumepargi suusanõlva projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Projektibüroo OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Narva, Kreenholmi tn 60 ja 64, spordihalli haljastusprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga)  | Projektibüroo OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Kaasiku 35, Soinaste. Ekspertarvamus ehitustegevuse mõjust puittaimestikule (koos Jüri Järvisega) | Arte House OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Tallinna Putukaväila projekt lõigul Mustjõe-Hiiu (koos Merle Karro-Kalbergi ja Mirjam Tasaga) | Tallinna LV | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Everdi aia eskiis | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Kiire 10, Soinaste aia eskiis | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Küti tee 18, Haabneeme aia eskiis | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Ropka arendusala (Külitse, Tartumaa) topogeodeetiline mõõdistamine ja puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega; geodeet Ingo Konts) | Eviko AS | AB Artes Terrae OÜ/Geoterra OÜ | 2022

 • Pargi 6, Tabasalu puistu dendroloogiline hinnang | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Lääne-Virumaa loomade varjupaiga MA osa projekt (koos Mirjam Tasaga) | P.P. Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021...2022

 • Uppsala 2, Uppsala 4//6//8 (Tartu Toomemägi) asendusistutuste projekt | ARC Project OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Mooste mõisa aida juurdeehituse välialade eskiis, juureehituse võistlustöö koosseisus (I koht, märgusõna TIIB), koostöös ROK-Projektiga  | ROK-Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Ahtme koerteplatsi projekt (projektijuhina, koos Mirjam Manglusega) | Kohtla-Järve LV | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Raudtee 55, Nõmme (Nõmme Gümnaasiumi Hiiu maja aed) puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvise ja Allar Padariga) | Geodeesia24 OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Lauliku 56, Nõmme (Kivimäe kooli aed) puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvise ja Allar Padariga) | Geodeesia24 OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Raasi tallihoome (ja pargiala) MA osa eelprojekt. Peaprojekteerija: Ehitusinsener OÜ | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Rae tee 15 (Rae mõis) maastikuanalüüs (koos Jüri Järvise ja Rein Kalamehega)  | Tallinna Ärikinnisvara OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Jüri kalmistu laienduse arhitektuurivõistluse tingimused (koos Laura Männamaa ja Kristiina Kupperiga)  | Rae VV | Eesti Maastikuarhitektide Liit | 2022

 • Audaku matkaraja ja selle kasutustaristu rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina koos Tanel Breedega)  | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Kari 13, Tallinn, piirdeaia projekt (koos Karl Hanssoniga)  | Esplan OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021...2022

 • Põltsamaa lasteaia välialade projekt | Põltsamaa VV/Fixman OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021...2022

 • Uus-Tatari 25, Tallinn, puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | Studio4 AB OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Raagi ja Järvemäe päikesepaneelide visuaalse mõju eksperthinnang (koos Heiki Kalbergi ja Mirjam Tasaga) | Ratico Metsad OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Mõisavärava kinnistu (Vahi küla, Tartu vald) puistu dendroloogiline hinnang | HOCO OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Treetop matkaraja ja vaatetorni visualisatsioonid | Haterson OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Kastani 105, Tartu puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | Kastani 105 OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Savi 2C, Põlva korvpalliväljaku projekt (koos Tiina Lainestega, elektriosa Enn Kippasto) | MTÜ Sõprus | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Mardi 14a puistu dendroloogiline hinnang  (koos Mare Maraniga) | 1Partner Ehitus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Aia tee 5a (Pirita) puistu dendroloogiline hinnang  (koos Mare Maraniga | MHD Invest OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Juhkentali 14 puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | 1Partner Ehitus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Papli 2, Tõrvandi puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | Esplan OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Tabasalu, Merepiiga trepi rekonstueerimisprojekt (koos Tiina Lainestega)  | MTÜ Tabasalu Looduspark | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Vahi tee 7, Harku vald puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Saue raudteejaama- ja turuplatsi eskiisprojekt (koos Mirjam Tasa ja Tiina Lainestega)  | Saue VV | AB Artes Terrae OÜ | 2021...2022

 • Veeriku liikuma kutsuva õueala projekti ekspertiis (projektijuhina koos Tanel Breedega) | Lars Laj eesti OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2022

 • Tallinna Mustakivi tee haljastusprojekt (projektijuhina koos Tanel Breedega) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | AB Artes Terrae OÜ | 2021...2022

 • Käru keskväljaku eskiisprojekt | Türi VV | AB Artes Terrae OÜ | 2021...2022

 • Elistvere loomapargi Karuaia projekt  | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2021...2022

 

| Menüü |

 

2021


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Kubija puhkeala eskiisprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega)  | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Soonepõllu kinnistu vertikaalplaneering (projektijuhina, koos Tanel Breedega)  | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Sepa mets 7 kinnistu maastikuarhitektuurne kontseptsioon (koos Tiina Lainestega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Pargi tn 1, Jõhvi puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | Esprii OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Sutlema mõisapargi projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega)  | MTÜ Sutlema Külaselts | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Marinova karjääri maastikukujunduse visioonid (koos Keith Orase ja Sten Juurega)  | TREV-2 | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Parveotsa kinnistu eskiis | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Villavabriku kinnistu (Sangaste) puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | Tajuruum OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Mustakivi 21, 23, 23a puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvise, Allar Padari, Rein Kalamehe ja Tiina Lainestega) | Riigi Kinnisvara AS | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Saverna noortekeskuse väliala projekt (projektijuhina, kaasautorina koos Sten Juurega) | Kanepi VV | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Mustamäe tee 59 (huvikeskus "Kullo" ja osaliselt Löwenruh park) puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvise, Allar Padari ja Sten Juurega) | Tallinna Linnavaraamet | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Vahtra allee 2, Rakvere vald mänguväljaku projekt (koos Karl Hanssoniga) | Fixman Eesti OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Jõgeva mnt 10, Torma aia projekt (koos Anna Belovaga) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Tallinn Jakobi 16, Jakobi 18 haljatuse muudatusprojekt (koos Sten Juurega) | 1Partner Ehitus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Valgeranna kämpingu ja Augusti kinnistu dendrohinnang (koos Jüri Järvise ja Sten Juurega) | Valgerand OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Maarja-Magdaleena kalmistu II osa puistu dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | Tartu VV  | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Piirissaare Piiri, Piirissaare ja Saare kalmistute puistu dendroloogilinete hinnang (koos Janika Lillega) | Tartu VV  | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Taagepera mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (koos Mirjam Manglusega) | Taagepera Loss OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Hõbekuuse 25a, Pirita haljastuse hinnang (Sulev Nurme, Jüri Järvis) | Maverick OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Tartu Õnnepalee ümbruse (Tiigi 12) maastikuarhitektuuriosa projekt (projektijuhina, kaasautorina koos Sten Juurega) | Tinter-Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Ojassaare kinnistu maastikukujunduse eskiis (koos Sten Juurega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Nõlva kinnistu (Vidrike) maastikukujunduse projekt (projektijuhina, kaasautorina koos Mirjam Manglusega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Siimäe päikesepargi varjeistutuse projekt (projektijuhina, koos Mirjam Manglusega) | Kujaportti Eesti OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Mammaste mänguväljaku projekt (projektijuhina, kaasautorina koos Tiina Lainestega) | Fixman Eesti OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Pädaste mõisa päikesepargi varjeistutuse projekt | Pädaste OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Looga 19/Tallinna mnt 65, Viljandi puistu dendroloogiline hinnang | Arhitekt Tarbe OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Rakvere Vallimäe kelguradade projekt (projektijuhina, autor Tanel Breede) | Rakvere LV | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Kalmu k/ü, Hiiu vald piirdeaia projekt | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Tallinna Õismäe raba hoolduskava (Sulev Nurme, Jüri Järvis, Johannes Anniste, Rein Kalamees) | Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet  | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Tallinna Järve metsa hoolduskava (Sulev Nurme, Jüri Järvis, Johannes Anniste, Rein Kalamees) | Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet  | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Tallinna Pirita rannametsa hoolduskava (Sulev Nurme, Jüri Järvis, Johannes Anniste, Rein Kalamees) | Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet  | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Kutse 13, Jõhvi puistu dendroloogiline hinnang | Infragate Eesti AS | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Alvari kinnistu (Lahemaa rahvuspark) kasutuspiirangute analüüs (koos Tiina Lainestega)  | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Tartu Sanatooriumi pargi kaitseväärtuste eksperthinnang | Keskkonnaamet | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Põltsamaa Kuperjanovi tn ja Kesk tn rekonstrueerimisprojekt (koos Mirjam Manglusega) | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Põltsamaa ujula (Uue-Põltsamaa mõisapark) rekonstrueerimisprojekt | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Väärtuslikust niidust Luha kinnistul (Lagedi, Rae vald). Eksperthinnang  (koos Jüri Järvisega) | Everaus KV OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Meremõisa telkimisala projekt (projektijuhina koos Tanel Breedega)  | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Oleviste kirikaia puittaimede hinnang | Hoiame Kokku Grupp OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Holdre mõisa peahoone ümbruse vertikaalplaneering (koos Mirjam Mangluse ja Tanel Breedega)  | G-7 OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Tartu Lina 4 MA osa eskiis (projektijuhina koos Tanel Breedega)  | Eviko AS | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Kummeli elurajooni mänguväljaku tööprojekt (koos Mirjam Manglusega) | Albatrek OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Tartu Ihaste tee T14, T16, T17 osa haljastusprojekt | Paju Arendus OÜ| AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Mardi 5/Turu 8, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Tallinna LV Linnavaraamet | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Järveoja 8, Veibri aia eskiisprojekt (koos Sten Juurega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Holdre mõisapargi bibliograafiline uuring ja lähtekohad projekteerimiseks | G-7 OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • RMK Agusalu jalgrattatee ja Imatu puhkekoha rekonstrueerimisprojekt | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Pääsküla-Nõmme raudtee dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvise ja Allar Padariga) | Eesti Raudtee | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Rae alevik Vana-Tartu mnt 16 - Kungla tee 36 puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | Rae VV | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Kurtna mõisapargi hoolduskava (koos Janika Lillega) | Alutaguse VV  | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Lapi tee 13, Väimela aia eskiisprojekt (koos Sten Juurega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Tartu Decora uue kaupluse haljastusprojekt (koos Sten Juurega) | Kolm Koma Arhitektid OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Padriku aia projekt (koos Sten Juurega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Toila Oru lossiplatsi restaureerimiskontseptsioon (kaasautori ja projektijuhina koos Karl Hanssoniga) | Toila VV | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Silma matkamaja kinnistu maastikuarhitektuuri osa eskiisid (koos Sten Juurega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Vabaduse 89, Tallinn, puistu dendroloogiline hinnang (koos Mare Maraniga) | Viaocean OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Muinsuskaitse eritingimused Saku spordi- ja puhkeala projekteerimiseks | Kivisilla OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Narva Stockholmi platsi puistu dendroloogiline hinnang  | Novarc Grupp AS | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • RB Muuga kaubaterminali ümbruse puistu dendroloogiline hinnang (koos Johannes Anniste ja Helmut Truuga) | Hendrikson&Ko | AB Artes Terrae OÜ/Metsabüroo OÜ | 2021

 • Tartu Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas. Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring (koos Heiki Kalbergiga)  | Tartu LV | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Pääsusilma kinnistu ümberistutatavate puude hinnang ja märkimine (koos Jüri Järvisega) | Lidl Eesti OÜ| AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Väänikvere tee 2, Laeva puistu dendroloogiline hinnang ja raieks märkimine (koos Jüri Järvisega) | Tartu VV | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Tallinn, Mäekalda 14 kinnistu ja kontaktvööndi puistu dendroloogiline hinnang (koos Mare Maraniga) | Haltron Grupp OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2021

 • Põltsamaa linna rohestruktuuri analüüs (koos Mirjam Manglusega) | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Jõgeva keskväljaku puistu dendroloogiline hinnang (projektijuhina koos Jüri Järvise, Allar Padari ja Sten Juurega) | Tajuruum OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 • Sõle 27a (Tallinn) haljastusprojekt (koos Mirjam Manglusega) | Arhitekt Tarbe OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020...2021

 

| Menüü |

 

2020


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Tõlluste mõisapargi rekonstrueerimisprojekt | Eurobiolab OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Põltsamaa Kuperjanovi tn (kesklinna osa) eskiisprojekt (koos Mirjam Manglusega) | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Kauksi rannapromenaadi II ehitusetapi eskiisprojekt (koos Sten Juurega) | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Eksperthinnang Keila-Joa mõisapargis siberi kontpuu massiivi asendamise kohta | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tabasalu loodusraja taristu rekonstrueerimise tööprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega; insener Preet Russak)  | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Poruni matkaraja taristu rekonstrueerimise tööprojekt (koos Karl Hanssoni ja Tanel Breedega; insener Preet Russak)  | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tammelaane kinnistu (Viimsi vald) puistu dendroloogiline hinnang (projektijuhina koos Jüri Järvise ja Sten Juurega) | G.E.O Grupp OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tallinn, Kõrgepinge 1 puistu dendroloogiline hinnang | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tallinna Toonela tee puistu dendroloogiline hinnang (projektijuhina koos Jüri Järvise ja Sten Juurega) | ProSystem AS | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tallinna Sütiste tee puistu dendroloogiline hinnang (projektijuhina koos Jüri Järvise ja Sten Juurega) | ProSystem AS | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Kärneri kinnistu (Kostivere) maastikukujunduse eskiis (koos Mirjam Manglusega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Aruküla mõisa (Koeru) madalseiklusraja ehitamise muinsuskaitse järelvalve | Adventure Solutions OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Eesti maanteede äärsete kuusehekkide probleemistik. Eksperthinnang  | Nordic Botanical OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Põlva ringristmiku haljastusprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Tinter-Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tamme kinnistu (Rõuge, Tõrvapalu) eskiis (koos Sten Juurega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Saverna noortekeskuse väliala eskiis (koos Sten Juurega) | Kanepi VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Räpina mõisa peahoone ümbruse jalgteede rekonstrueerimiseprojekt (projektijuhina koos Mirjam Manglusega) | Räpina VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tallinn, Lepiku 34d puistu dendroloogiline hinnang (koos Janika Lille ja Rein Kalamehega) | Prefab OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Narva-Jõesuu Aia tn 7//9 puistu dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | Bromik OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Sürgavere mõisapargi dendroloogiline inventuur (koos Janika Lillega) | Põhja-Sakala VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Äksi kalmistu puistu dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | Tartu VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tallinn, Lehtri 2/4 puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvise ja Rein Kalamehega) | Hiteh AS | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Maidla mõisapargi ohtlike puude eksperthinnang | Lüganuse VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tabasalu, Klooga maantee 5a puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Proland OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Leppneeme, Kivimäe tee 1 puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Tallinn, Piiri 8 mänguväljaku projekt (projektijuhina; koos Tanel Breedega) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | AB Artes Terrae OÜ/Roadplan OÜ | 2020

 • Tallinn, Merivälja pargi mänguväljaku projekt (projektijuhina; koos Tanel Breede ja Mirjam Manglusega) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | AB Artes Terrae OÜ/Roadplan OÜ | 2020

 • Tallinn, Õismäe 150 b mänguväljaku projekt (projektijuhina; koos Tanel Breede ja Mirjam Manglusega) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | AB Artes Terrae OÜ/Roadplan OÜ | 2020

 • Tallinn, Kohtu 8 puistu dendroloogiline hinnang ja haljastusprojekt (koos Tanel Breedega) | Kuubik Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Lainela aia (Viinistu) eskiis | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Marketex Vision uue katlamaja ümbruse puistu haljastusliku väärtuse hinnang (Tallinn Kopli 103) | Maru Ehitus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Tallinna vanalinna bastionaalvööndi haljastuse inventeerimine | Tallinna LV Keskkonna- ja Kommunaalamet | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Võhksa mõisapargi esiväljaku eskiisprojekt | Võhksa mõis OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Antsla keskuse maastikuarhitektuurne visioon  (koos Sten Juure ja Mirjam Manglusega) | Antsla VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Põltsamaa lossihoovi rekonstrueerimisprojekt | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Maarja-Magdaleena kalmistu puistu dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | Tartu VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Väädimetsa kinnistu maastikukujunduse projekt | eraisik | lepinguline töö | 2020

 • Kurtna puhkeala (Saku vald) projekt (projektijuhina ja kaasautorina koos Karl Hanssoniga, insener Meelis Viirma) | Saku VV | AB Artes Terrae OÜ | 2019-2020

 • Põltsamaa Roosisaare projekt | Põltsamaa VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Põltsamaa Lossi aia (pargi) puistu dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega)  | Põltsamaa Vallavara OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2019-2020

 • Tallinna Kanuti aia puistu dendroloogiline hinnang (koos Janika Lillega) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Kakumäe 120 puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvise ja Allar Padariga)  | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Kummeli (Tõrvandi, Tartumaa) elamuala ühisaia projekt | Albatrek OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Pühajärve Rannapargi vabaõhulava trepistiku ideekavand (koos Tanel Breedega) | Otepää VV | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Kakumäe 8a, 8b, 8d (koos Jüri Järvise ja Allar Padariga) | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Raadi mõisapargi hoolduskava (koos Tanel Breedega) | RK AS | AB Artes Terrae OÜ | 2019-2020

 • Havi 12 puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvise ja Allar Padariga)  | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Vabaõhumuuseumi tee 89 puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega)  | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Vainutalu 3 puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega)  | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Põhja-Tallinna kogukonnamaja (Kari 13) maastikuarhitektuuriosa tööprojekt (koos Karl Hanssoniga) | Esplan OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018-2020

 • Rebase tee 7, Haabneeme aia projekt  | eraisik | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Vodja kergliiklustee koridori puistu dendroloogiline hinnang (Vodja mõisa alleede hinnang; koos Jüri Järvise ja Allar Padariga)  | OÜ Esprii | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2020

 • Põltsamaa K. A. Hermanni ja Viljandi mnt alleede hinnang | OÜ Põltsamaa Haldus | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Kalju Lepiku mälestusmärgi paigalduskava Aruküla mõisaparki  | Elo Liiv | AB Artes Terrae OÜ | 2020

 • Roosna-Alliku mõisapargi hoolduskava (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Paide VV | AB Artes Terrae OÜ | 2019-2020

 

| Menüü |

 

2019


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Pärnu Valli pargi, Munamäe pargi ja Ringi tn alleede hoolduskavad (projektijuhina, kaasautorina koos Tanel Breedega) | Pärnu LV | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Mäetaguse mõisapargi taastamisistutuste projekt (koos Mirjam Manglusega) | Alutaguse VV | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Tartu Toomemäe hoolduskava (koos Karl Hanssoniga) | Tartu LV | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Näkineiu tee 7, Meremäe puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Seiklussport OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2019

 • Pühajärve Rannapargi eskiisprojekt (projektijuhina koos Tanel Breede (põhiautor) ja Sten Juurega) | Otepää VV | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Luunja kooli õueala eskiis (koos Mirjam Manglusega) | Luunja VV | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Suti kinnistu rohumaast. Eksperthinnang (koos Jüri Järvisega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2019

 • Tallinn, Raadiku 11 puistu dendroloogiline hinnang (koos Mare Maraniga) | ESPLAN OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Tammsaare - Järva-Madise loodusraja laudtee rekonstrueerimisprojekt | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Trummi 25a, Tallinn, võimaliku ehitustegevuse mõju hinnang taimestikule (koos Jüri Järvise ja Anneli Paloga) | Ristal Keba Partnerid Advokaadibüroo | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Käru Südamekodu aia projekt | Käru Südamekodu OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Tartu, Kuperjanovi 38a õueala projekt (projektijuhina, koos Mirjam Manglusega) | Kuperjanovi 38a KÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Jõhvi lasteaed Sipsik hooviala projekt (koos Mirjam Mangluse (kaasautor) ja Tanel Breedega (vertikaalplaneerimine)) | Jõhvi VV | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Tallinn Paldiski mnt 241b puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | PKI OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2019

 • Tartu Kalda tee 29 puistu dendroloogiline hinnang | Esplan OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Tallinn Nurme 18a puistu dendroloogiline hinnang | Napal Service OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Leevikese kü maastikuarhitektuurne kontseptsioon (Melliste) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Valdeko 69, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang  (koos Jüri Järvisega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2019

 • Laheküla hõberemmelgaallee: Kuressaare-Kihelkonna-Veere tee puistu haljastusliku väärtuse hinnang ja hooldussoovitused | Nordecon AS | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Jõekääru k/ü, Kolga, Harjumaa aia projekt | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Saue koerte harjutusväljaku projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega, elektriinsener Enn Kippasto | Saue VV | AB Artes Terrae OÜ/Line Engineering OÜ | 2019

 • Koeru hooldekeskuse aia projekt | SA Koeru Hooldekeskus | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • RMK Kaleste telkimisala projekt (projektijuhina, kaasautorina koos Tanel Breedega) | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2018-2019

 • Tallinn, Kaldapealse 4 puistu dendroloogiline hinnang | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2019

 • Tallinna linna tänavapuude inventeerimise II etapp (projektijuhina, koostajad Jüri Järvis, Allar Padari) | Tallinna LV | AB Artes Terrae OÜ / Formaks OÜ | 2018-2019

 • Iisaku mõisa pargi puistu rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, kaasautorina, koos Gerly Toomeojaga) | Alutaguse VV | AB Artes Terrae OÜ | 2018-2019

 • Viljandi linna haljastuse arengukava (kaasautorina, koostaja Mart Hiob) | Viljandi LV | AB Artes Terrae OÜ | 2018-2019

 • Raudsilla matkakeskuse kontseptsioon ja visualisatsioonid (koos Airiin Lehtmetsaga) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2018-2019

 • Reti tee ja Allikumetsa kinnistute maastikuarhitektuurne eskiislahendus (koos Airiin Lehtmetsaga) | Kükita Arendus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018-2019

 

| Menüü |

 

2018


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Kumna mänguväljaku projekt (projektijuhina, koos Gerly Toomeojaga) | Harku VV | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Võhandu jõeoru kaitseväärtuste eksperthinnang (koos Heiki Kalbergi ja Gerly Toomeojaga, projektijuht Heiki Kalberg) | Keskkonnaamet | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Uue-Põltsamaa mõisapargi rekonstrueerimise kontseptsioon (koos Heiki Kalbergi ja Janis Vagolinsiga, projektijuht Heiki Kalberg) | ... | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Saviveere Jaapani aia eskiisprojekt (Saviveere kü, Igavere) | Amme Park OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Juhani puukooli (Luunja, Soojuse Tee 73) parkla projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Plantex AS | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Tartu Lina tn 4, 6, 8, 11 puistu dendroloogiline hinnang | Eviko AS | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Otepää Keskväljaku puistu dendroloogiline hinnang | Kuus Talisman Park OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Tooma-Jaani maastikukujunduse eskiisprojekt (koos Janis Vagolinsiga) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia haljastusprojekt (koos Gerly Toomeojaga) | Esplan OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Matsalu Rahvuspargi külastuskeskuse ümbruse (Penijõe mõisasüda) maastikuarhitektuurne kontseptsioon (koos Gerly Toomeojaga) | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Restorani Hõlm välikohviku projekt (koos insener Väino Aedmaaga) | Estiko AS | AB Artes Terrae OÜ ja IB Tandem | 2017-2018

 • Oja DP (Vaivere) geobotaaniline hinnang (koos Anneli Paloga) | Dagopen OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Nepste liivamaardla Nepste II ja Nepste III liivakarjääride kasutuselevõtu võimalikust mõjust naabruskonna kaitstavate alade puistutele (koos Jüri Järvisega) | Alkranel OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Viimsi seikluspargi ja seotud ala ohtlike puude hinnang (koos Jüri Järvisega) | Viimsi VV | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Võru Räpina mnt haljastusprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Palmpro OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Elina aia eskiisprojekt | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2017-2018

 • Kalda 10, Tabasalu eraaia projekt | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2017-2018

 • Paide tehisjärve mänguväljaku projekt (projektijuhina, autor Gerly Toomeoja) | Fixman OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Eksperthinnang hoonestusalade määramiseks Tammistu mõisakeskuses | SA Eesti Agrenska Fond | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Tartu Kalda tee 3 (Ehituse ABC) haljastusprojekt (projektijuhina, koos Gerly Toomeojaga) | Famar-Desi Grupp AS | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Keldrimäe kinnistu maastikukujunduse eskiisprojekt (koos Gerly Toomeojaga) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Karujärve DP ala puistu dendroloogiline ja taimestiku hinnang (koos Jüri Järvise ja Johannes Annistega) | Gracile Projekt OÜ | AB Artes Terrae OÜ/MetsabürooOÜ | 2018

 • Tallinn Havi tn 26 puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Tallinna Kesklinna linnapuude passistamine (projektijuhina koos Jüri Järvise ja Allar Padariga) | Tallinna LV | AB Artes Terrae OÜ/Formaks OÜ | 2017-2018

 • Sillamäe Tallinn-Narva mnt äärse ala haljastuse eskiisprojekt (koos Gerly Toomeojaga) | Sillamäe LV | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Tatrajõe villa pargi projekt (koos Gerly Toomeojaga) | Sense OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017-2018

 • Pihelga kinnistu (Peetri, Rae vald) puistu dendroloogiline hinnang | Lidl Eesti OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Vallikraavi 19/21 puistu dendroloogiline hinnang | Vallikraavi 19a Arendus OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Paide Tammepargi projekt (koos Tanel Breedega) | Paide LV | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Tüürimehe 1, Tartu vertikaalplaneerimise projekt (autor Tanel Breede, projektijuhina) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Võru Vilja tn puistu dendroloogiline hinnang (koostaja Karl Hansson, projektijuhina) | Palmpro OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Rähni tee 1, Tila küla, Tartu vald aia projekt | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2017-2018

 • Supeluse 9, Pärnu, muinsuskaitse eritingimused (koos Kristiina Kupperiga) | Teehoiu Partnerid OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Otepää Seikluskeskuse puistu dendroloogiline hinnang | Wild Transfer OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Nurme Tee 6 (Luunja) eskiisprojekt (koos Anu Kauriga) | eraisik | 2018

 • Tallinna Lauluväljaku puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Eesti Arhitektide Liit | AB Artes Terrae OÜ / Formaks OÜ | 2018

 • Tartu 31, Viljandi parkla eskiis ja visualisatsioonid | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2018

 • Kiikla mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (koos Gerly Toomeojaga) | Mäetaguse VV | AB Artes Terrae OÜ | 2017-2018

 • Pajula tee 2, Lohkva dendroloogiline inveteerimine | Tajuruum OÜ | AB Artes Terrae OÜ/Tajuruum OÜ | 2018

 • Seemne 2, Jõgeva alevik, haljastusprojekt (koos Gerly Toomeojaga) | Jõgeva VV | AB Artes Terrae OÜ | 2017-2018

 

| Menüü |

 

2017


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Narva EV 100 avaliku pargi projekt (koos Gerly Toomeojaga) | Narva LV | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Vilsandi rahvuspargi ehituspärandi, asustusstruktuuri ja maastike kultuuriväärtuste alusuuring (kaasautorina, projektijuht Mart Hiob, koostajad: Mart Hiob, Lilian Hansar, Rasmus Kask, Heiki Kalberg, Sulev Nurme) | Keskkonnaamet | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Vikerkaare 8, Tartu haljastusprojekt | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Tartu Aianduskeskuse haljastusprojekt | Gardest OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Keila Miki Lasteaia maastikuarhitektuuri osa projekt | Esplan OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Tallinna Lillepaviljoni esise haljastuse eskiisprojekt | Grün-E OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Polli mõisapargi hoolduskava (konsultandina, projektijuht Heiki Kalberg, koostaja Gerly Toomeoja) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Tallinn, Priimula 26 puistu dendroloogiline hinnang | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Tallinn, Vilisoo 6 puistu dendroloogiline hinnang ja asendusistutuste projekt | Esplan OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Tarvastu Tammepargi eskiisprojekt | Tarvastu VV | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Kuressaare rohestruktuuri analüüs | Kuressaare LV | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Võiste liivakarjääri mäeeraldise kasutuselevõtu võimalikust mõjust Luitemaa looduskaitsealale. Eksperthinnang (projektijuhina, koos Jüri Järvisega) | Krüüdneri Karjäär OÜ | AB Artes Terrae OÜ / Formaks OÜ | 2017

 • Kalda 10, Tabasalu eskiisprojekt | eraisik | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Palmse mõisapargi esi- ja tagaväljaku ohtlike puude eksperthinnang | SA Virumaa Muuseumid | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Lõhavere muinaslinnuse külastustaristu tööprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Veskimetsa kaabelliinide koridori haljastusprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Hepta Group Energy OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Abari 26, Haabersti, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Mare Maraniga) | eraisik | AB Artes Terrae OÜ/Arbomare OÜ | 2017

 • Narva-Jõesuu kuursaali pargi rekonstrueerimisprojekt (koos Gerly Toomeojaga) | Hungenburg MTÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Otepää Seikluskeskuse eskiisprojekt | Wild Transfer OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Luunja Roosiaia puistu dendroloogiline hinnang | Luunja VV | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Vana-Antsla mõisapargi hoolduskava (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | MTÜ Anzen Arendusselts | Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ | 2017

 • Märjavälja kinnistu (Kudjape) puistu dendroloogiline hinnang | Metsamaahalduse AS | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Tallinn Kadaka Tee 143 puistu dendroloogiline hinnang | R. Valk Arhitektuuribüroo OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Sangaste Tammepargi projekt | Sangaste VV | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Neeruti muinaslinnuse külastustaristu projekt. Lõkkekohtade renoveerimise eskiis | RMK | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Neeruti Sadulamäe külastustaristu tööprojekt (koos insener Väino Aedmaaga) | RMK | AB Artes Terrae OÜ ja IB Tandem | 2017

 • Tõstamaa mõispargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Tõstamaa VV | Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ | 2017

 • Laagna tee haljastusprojekt | Tallinna LV | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Harku-Kadaka-Veskimetsa 110 kV kaabelliinide trassikoridori puistu dendroloogiline hinnang | Hepta Group Energy OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2017

 • Tarvastu Lipuplatsi projekt (projektijuhina ja kaasautorina koos Gerly Toomeojaga; lipupaviljon Mikk Pärdi ja Väino Aedmaa) | Tarvastu VV | AB Artes Terrae OÜ/IB Tandem OÜ | 2016-2017

 • Metsa kinnistu (Kolga, Hiiumaa) maastikukujunduse eskiisprojekt | Kadok OÜ | AB Artes Terrae OÜ | 2016-2017

 

| Menüü |

 

2016


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 

| Menüü |

 

2015


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Raikküla mõisapargi hoolduskava (koos Gerly Toomeojaga) | MTÜ Raikküla mõis | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Otepää linnamäe metsamajandamiskava ja puistu dendroloogiline uuring (koos Jüri Järvise ja Metsabüroo OÜ-ga) | Otepää VV | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Sillaotsa kinnistu (Kabila, Harjumaa) maastikukujunduse projekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Allikalepa kinnistu (Vihterpalu) maastikukujunduse kontseptsioon ja haljastuse eskiislahendus | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Tartu Pikk tn 60, 64, Pärna tn 1, Uus tn 37 puistu dendroloogiline hinnang | Terav Kera OÜ | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Võhksa mõisapargi restaureerimiskontseptsioon | Võhksa mõis OÜ | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Uusküla külaplatsi projekt (koos Gerly Toomeojaga) | Jõelähtme VV | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Pronksi 12, Tallinn haljastusprojekt (koos Gerly Toomeojaga) | Amhold AS | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Rakvere Rahvaaia dendroloogiline inventuur (koos Gerly Toomeojaga) | Rakvere LV | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Muinsuskaitse eritingimused valgustusprojekti koostamiseks Riidaja mõisa pargile | Põdrala VV | Artes Terrae OÜ | 201

 • Neeruti mõisa rekonstrueerimisprojekt | MTÜ Neeruti Mõisa Park | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Neeruti mõisa hoolduskava | MTÜ Neeruti Mõisa Park | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Neeruti mõisa allee rekonstrueerimisprojekt (koos Karl Hanssoniga) | MTÜ Neeruti Mõisa Park | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Anija mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused | SA Anija Mõisa Haldus | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Toompuiestee 13, Tallinn haljastusprojekt | Metropoli Ehitus OÜ | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Rapla keskväljaku arhitektuurivõistluse võistlustöö, III koht (koos Mari-Liis Alasi ja Johanna Holvandusega) | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Leonardo Golfiküla grillplatsi eskiis | eraisik | lepinguline töö | 2015

 • Haava 16, Tartu puude hinnang | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Anija mõisapargi muinsuskaitse eritingimused | SA Anija mõisa haldus | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Järve pargi raietööde järelvalve | Kohtla VV | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Magasini 15, Tartu puistu dendroloogiline hinnang | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | Artes Terrae OÜ | 2015

 • Kadaka Tee 145, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang | R. Valk Arhitektuuribüroo OÜ | Artes Terrae OÜ | 2016

 • Ahja mõisa piirdeaia projekt | Ahja VV | Artes Terrae OÜ | 2015

 

| Menüü |

 

2014


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Tiksoja Puidugrupp AS tootmisala maastiku kujunduse eskiis (projektijuhina koos Minea Kaplinskiga) | Tiksoja Puidugrupp | Artes Terrae OÜ | 2014-2015

 • Eesti Põllumajandusmuuseumi ümbruse ehitustööde järelvalve | Eesti Põllumajandusmuuseum | Artes Terrae OÜ | 2014-2015

 • Mäetaguse pargi raietööde järelvalve | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Tartu, Veski tn 6 haljastusprojekt | Vennad Ehitus OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Pagari mõisapargi puistu dendroloogiline hinnang (koos Minea Kaplinskiga) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2014

 • L. Koidula 13 A, Narva-Jõesuu puistu dendroloogiline hinnang | Narva Ehitusprojekt OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Kreegi 17, Tallinn aia kujundusprojekt (koos Eigo Tarkiniga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2014

 • L. Koidula 107, Narva-Jõesuu puistu dendroloogiline hinnang | Narva Ehitusprojekt OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Kalevi 12, Narva-Jõesuu puistu dendroloogiline hinnang | Narva Ehitusprojekt OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Ekspertarvamus Narva-Jõesuu Kesktänav 30 puistu dendroloogiline seisundi kohta | Narva Ehitusprojekt OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Kalevi 25, Narva-Jõesuu puistu dendroloogiline hinnang | Virlaine OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Orjaku õpperaja rekonstrueerimisprojekt | RMK | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Elistvere Loomapargi karukoopa projekt | RMK | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Õisu mõisapargi hoolduskava (koos Nele Nuttiga) | Halliste VV | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Veski 6 | Baeri13 nõlva haljastusprojekt | Vennad Ehitus OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Pagari mõisapargi puistu dendroloogiline hinnang ning ettepanekud rekonstrueerimiseks | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Ravila mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt | Ravila Mõis OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Ravila mõisapargi muinsuskaitse eritingimused | Ravila Mõis OÜ | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnang | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Kaarlepere 12, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Minea Kaplinskiga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Muinsuskaitsealuste parkide projekteerimisjuhend | Muinsuskaitseamet | Artes Terrae OÜ | 2014

 • Aedmaa aia (Suislepa) eskiisprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2014

 

| Menüü |

 

2013


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Mäetaguse mõisa esiväljaku projekt (koos Anu Lajaliga) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Tartu Raadi pargi puistu dendroloogiline hinnang (koos Tanel Breedega) | Tartu LV | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Mäetaguse mõisa pargi I osa puistu dendroloogiline hinnang (koos Tanel Breedega) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Mäetaguse mõisa pargi II osa puistu dendroloogiline hinnang ja raieks märkimine | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Aasla kinnistu (Palupera) maastikuarhitektuurne projekt (koos Eigo Tarkiniga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Kallaku aed (Vapramäe) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Pilistvere maastikuline tsoneering ja pastoraadi ning õpetajamaja ümbruse kujundus (koos Eigo Tarkiniga) | EELK Pilistvere Andrease kogudus | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Tarvastu käsitöökoja sisehoovi projekt (projektijuhina, koos Eigo Tarkiniga) | MTÜ Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts | Artes Terrae OÜ | 2013

 • "Rannu ema" platsi eskiisprojekt Rannu kalmistul (projektijuhina, koos Eigo Tarkiniga) | Rannu VV | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Keila pargi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava (koos Tanel Breedega) | Keila LV | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Lillepi pargi hoolduskava (koos Kärt-Mari Pajuga) | Tallinna Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Kalvi mõisapargi puistu dendroloogiline hinnang (koos Kärt-Mari Pajuga) | EA Reng AS | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Õuna 20, Tartu aia kujunduse eskiisprojekt (koos Anu Lajaliga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Tarvastu lipuväljaku lahenduse eskiisprojekt (koos Mikk Pärdiga) | Tarvastu VV | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Rõuge rahvamaja ümbruse projekt | Rõuge VV | Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ | 2013

 • Keila-Joa pargi rekonstrueerimisprojekt (koos Tanel Breede ja Heiki Kalbergiga) | MTÜ National Heritage Trust | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Mäetaguse rahvamaja ümbruse projekt (koos Eigo Tarkiniga) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Tallinna Botaanikaaia infotahvli eskiis | Tallinna Botaanikaed | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Eesti Põllumajandusmuuseumi ümbruse haljastus (2007. a projekti täpsustamine ja kaasajastamine) | Eesti Põllumajandusmuuseum | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Oru pargi maastikukaitseala kaitsekorralduskava (koos Kärt-Mari Paju ja Heiki Kalbergiga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2013

 • Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt | MTÜ Võhmuta mõisa park | Artes Terrae OÜ | 2013

 

| Menüü |

 

2012


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Rakvere, Põhja tn 17 mänguväljak (koos Eigo Tarkini ja Heiki Kalbergiga) | Rakvere LV | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Tallinna Tehnika tänava allee kaitsekorralduskava (koos Kersti Kuusiga) | Tallinna Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt (koos Eigo Tarkiniga) | Kuressaare LV | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused (koos Kärt-Mari Pajuga; Muinsuskaitseameti tunnustus 2012) | Kuressaare LV | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Krüüdneri mõisapargi muinsuskaitse eritingimused (koos Kärt-Mari Pajuga) | eraklient | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Pärnu, Energia tn 1 ja 5a (Kaubamajakas) puistu dendroloogiline hinnang | Pärnu EKE Projekt AS | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Koidula 23, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang ja maastikuanalüüs (koos Kärt-Mari Paju ja Heiki Kalbergiga) | Tallinna Haridusamet | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Trummi kinnistu (Lagedi, Rae vald) puistu dendroloogiline hinnang | MM Innovation OÜ | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Illuka mõisapargi rekonstrueerimistööde järelvalve (koos Tanel Breedega) | Illuka VV | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Kõnnu park. Üksikpuude raieks märkimise aruanne. Soovitused edasiseks hoolduseks | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Tsuura talu maastike kujunduse kontseptsioon (koos Eigo Tarkiniga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Toila Oru pargi puistu dendroloogiline seisukorra hinnang ja rekonstrueerimisplaan (koos Edgar Kaare ja Heiki Kalbergiga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Aakre metskond 53 puistu kõrguste ja kõrguse võimaliku juurdekasvu hinnang (koos Jüri Järvisega) | Arhitektibüroo Allan Struss OÜ | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Elva Arbi järve ümbruse puistu dendroloogiline ja Nooruse-Pargi tn vahelise puistu üksikpuude hinnang ning hooldussoovitused (koos Kärt-Mari Pajuga) | Elva LV | Artes Terrae OÜ/Metsaruum OÜ | 2012

 • Suure-Kõpu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (koos Eigi Tarkiniga) | Kõpu VV | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Muinsuskaitse eritingimused maaküttetorustiku planeerimiseks Sänna mõisaparki | Tartu Maakorralduse OÜ | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Mäetaguse rahvamaja ümbruse projekt (koos Eigo Tarkiniga) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Kallaku kinnistu, Tõravere, vertikaalplaneerimise eskiisprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Kibuvitsa 10, Tartu aia kujunduse eskiisprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2012

 • Pargiterminite seletussõnaraamat (koos Nele Nuttiga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2011- 2012

 • Tartu Seikluspargi projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Tartu Seikluspark | Artes Terrae OÜ | 2012

 

| Menüü |

 

2011


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Hariduse 3, Türi Purskkaevu projekt (koos Eigo Tarkiniga) | Türi VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Vaivara külaplatsi projekt (koos Anu Torimiga) | MTÜ Sõtke külaselts | Artes Terrae OÜ | 2011-2012

 • Tõrva Gümnaasiumi pargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Tõrva LV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Pilistvere Rahvamaja ümbruse heakorrastuse projekt | EELK Pilistvere Andrease kogudus | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Mäetaguse mõisa esiväljaku heakorrastuse põhiprojekt | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Pangodi telkimisala projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | RMK | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Krootuse pargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Edgar Kaarega) | Kõlleste VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Kördiööbiku pargi puistu dendroloogiline inventeerimine ja hinnang (koos Tanel Breedega) | Põltsamaa LV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Illuka mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Illuka VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Avanduse mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | OÜ Kuukivi | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Sindi kirikupargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Sindi LV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Sangaste metsapargi rekonstrueerimise põhiprojekt (koos Tanel Breede ja Edgar Kaarega) | RMK | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Rännaku 36, 38, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Kersti Salostega) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Kärla pargi hoolduskava (koos Kärt-Mari Paju ja Eigo Tarkiniga) | Kärla VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Taevakivi 15, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Mascot Real Estate OÜ | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Kärde mõisa allee puistu dendroloogiline hinnang | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Kurna mõisapargi hoolduskava (koos Kärt-Mari Pajuga) | Rae VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Mustjõe põik tn ja Marja tn, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang | AS Watercom | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Pagari mõisapargi rekonstrueerimistööde järelvalve | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Mäetaguse hooldekodu aia ehitustööde järelvalve | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Anne 55, Tartu lastemänguväljaku projekt (koos Eigo Tarkiniga) | Tartu LV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Liiva-Varbuse maanteelõigu kaitsestaatuse määratlemine (koos Karl Hanssoniga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Meremäe kaasiku ja Vastse-Roosa põlispuude grupi kaitsestaatuse määratlemine (koos Nele Nuttiga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Väinjärve, Ervita, Karinu ja Seidla pargi piiride eksperthinnang (koos Nele Nuttiga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Ahja mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Edgar Kaarega) | Ahja VV | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Taara pst 36, Tartu eskiisprojekt (koos Anu Torimiga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Orusalu kinnistu aia kujunduse eskiisprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2011

 • Kattai perekonna hauaplatsi kujundus | eraisik | OÜ Hedge | 2011

 • Tumala mõisapargi rekonstrueerimisprojekt | Tumala mõis | Artes Terrae OÜ | 2010 - 2011

 

| Menüü |

 

2010


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Türi valla haljastu analüüs (projektijuhina koos Karl Hanssoni ja Tanel Breedega) | Türi VV | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Pärnu, Pühavaimu tn 19, Nikolai tn 26 puistu dendroloogiline hinnang (koos Anu Torimiga) | Amhold AS | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Tõrva Sõpruse pargi, Valga Säde pargi ja Koorküla põlispuude grupi kaitsestaatuse määratlemine | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Lustivere mõisa pargi puistu dendroloogiline hinnang (koos Tanel Breedega) | Põltsamaa VV | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Plangu 4, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Tanel Breedega) | Sirkel ja Mall OÜ | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Kammeri eriinternaatkooli ümbruse haljastusprojekt | Amhold AS | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Vana-Piigaste mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | MTÜ Vana-Piigaste Mõis | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Räpina mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Edgar Kaarega) | Räpina aianduskool | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Järve pargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina koos Tanel Breedega) | Kohtla VV | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Sänna mõisapargi muinsuskaitse eritingimused | Kauss Arhitektuur OÜ | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Suure-Kõpu mõisapargi muinsuskaitse eritingimused (koos Edgar Kaarega) | Kõpu VV | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Saverna mängupargi projekt (projektijuhina koos Andres Viitkariga) | Valgjärve VV | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Unipiha mõisa pargi puistu dendroloogiline hinnang ( koos Tanel Breedega) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Palmse mõisa alleede rekonstrueerimisprojekt (koos Kersti Salostega) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Vandjala külaplatsi muinsuskaitse eritingimused ja eskiisprojekt (koos Kersti Salostega) | Jõelähtme VV | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Tallinna Botaanikaaia Palmimaja esine ja teemaaiad. TTÜ Tartu Kolledži ja Tallinna Botaanikaaia ühisprojekt (tudengitööde juhendajana) | Tallinna Botaanikaaed | TTÜ Tartu Kolledž | 2010

 • Kammeri eriinternaatkooli ümbruse haljastusprojekt | Amhold AS | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Kambja kalmistu esise platsi projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Noodas-Saaremaa kinnistu maastikukujunduse projekt | eraisik | lepinguline töö | 2010

 • Elistvere (mõisa) pargi II etapi ehitustööde projekt (projektijuhina, koos Edgar Kaarega) | RMK | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Kukulinna mõisa pargi puistu dendroloogiline raieks märkimine | Taevane OÜ | Artes Terrae OÜ | 2010

 • Kilgi kinnistu maastikukujunduse projekt (koos Anu Torimiga) | eraisik | lepinguline töö | 2010

 • Käbi 11, Tartu eesaia eskiisprojekt | eraisik | Hedge OÜ | 2010

 • Suur-Kaar 18, Tartu eesaia eskiisprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2010

 • Variku 45, Tartu aia eskiislahendus | eraisik | lepinguline töö | 2004

 • Mäetaguse hooldekodu ümbruse haljastusprojekt (koos Anu Torimiga) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2009-2010

 • Õru puhkeala projekt | Õru VV | Artes Terrae OÜ | 2009-2010

 

| Menüü |

 

2009


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Rõngu Lossimäe hoolduskava (projektijuhina koos Tanel Breedega) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Sinilille 6, Kuressaare aia kujunduse eskiis | eraisik | lepinguline töö | 2009

 • Mäe-Tseelma kinnistu maastikukujunduse projekt (koos Anu Torimiga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Lüganuse kooli pargi (Püssi mõisapargi) heakorrastuse põhiprojekt (projektijuhina koos Tanel Breedega) | Lüganuse VV | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Rakvere haljasalade inventeerimine ja analüüs, ettepanekud rohestruktuuri planeerimiseks (koos Kärt-Mari Pajuga) | Rakvere LV | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Õisu mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (koos Edgar Kaare ja Kärt-Mari Pajuga; 3D Eigo Tarkin) | SIO Investments | Artes Terrae OÜ | 2008-2009

 • Eksperthinnang KÜ 28502:001:0298 (Maanteemuuseum) paiknenud raiutud teeäärsete puude tervisliku seisundi ja maastikuarhitektuurse situatsiooni kohta | Kagu Teedevalitsus | Artes Terrae OÜ | 2008-2009

 • Tähtvere 28, Tartu puistu dendroloogiline hinnang | AK-Varad OÜ | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Saka mõisa keldri ja militaarpunkri seisukorra hinnang ja soovituslikud tegevused nende edasiseks haldamiseks/restaureerimiseks (koos Anu Torimiga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Saka mõisa pargi kivimite aia projekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Tallinna Tuuleveski tn, Paldiski mnt 105-119 ja Kõrgepinge tn puistu dendroloogiline hinnang (koos Kersti Salostega) | AS Tallinna Vesi | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Tallinna Tähetorni ja Lauka tänava ristmiku puistu dendroloogiline hinnang (koos Kersti Salostega) | AS Tallinna Vesi | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Võru Katariina allee rekonstrueerimise põhiprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breede ja Sirle Salmistuga) | Võru LV | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Tallinn, Paldiski mnt 241B, 241C, 241F puistu dendroloogiline hinnang (koos Johannes Anniste ja Jüri Järvisega) | Altenberg Reval AS | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Päikese pst 8, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Eesti Kirjandusmuuseumi krundi puistu dendroloogiline hinnang (Vanemuise 42, Tartu; koos Kärt-Mari Pajuga) | Amhold AS | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Ekspertarvamus Väinjärve mõisa pargi kaitseväärtuse kohta (koos Nele Nuttiga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Rõngu Lossimäe pargi hindamine ja hooldussoovitused (projektijuhina koos Tanel Breedega) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Vabaduse 50, Narva-Jõesuu puistu dendroloogiline hinnang (koos Anu Torimiga) | Narva Ehitusprojekt OÜ | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Kiidjärve pargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina koos Edgar Kaarega) | MTÜ Kiidjärve Küla Selts | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Postitee puistu dendroloogiline hinnang (koos Karl Hanssoniga) | Kagu Teedevalitsus | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Põltsamaa kalmistu puistu dendroloogiline hinnang | Põltsamaa VV | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Nõo Kirikaia heakorrastamise põhiprojekt (projektijuhina koos Tanel Breedega) | Nõo VV | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Jõgevamaa kaitsealuste parkide ja puude gruppide looduskaitseväärtuste hindamine (koos Nele Nuttiga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Rapla kalmistu inventeerimine ja puistu dendroloogiline hinnang (projektijuhina) | Rapla VV | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Muinsuskaitsealuste parkide hooldussoovitused (koos Kärt-Mari Pajuga) | Muinsuskaitseamet | Artes Terrae OÜ | 2009

 • Maanteemuuseumi ekspositsiooniala peenarde tööjoonised | ... | Artes Terrae OÜ | 2009

 

| Menüü |

 

2008


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Maanteesildade kallasradade haljastusprojekt (koos Tanel Breedega) | Maanteeamet | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Maaküttesüsteemist Hiiu-Suuremõisa pargis. Maastikuarhitektuurne eksperthinnang | Pühalepa VV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Aruküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina koos Sirle Salmistuga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Hummuli mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina koos Tanel Breedega) | Hummuli VV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Saka mõisapargi heakorrastusprojekt (koos Anu Torimiga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Pärnu Vallikääru puistu dendroloogiline hinnang | Pärnu Linnavalitsus | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Tõrva looduskaitsealuste haljasalade hinnang (koos Jüri Jänesega; metsakorraldus - Metsabüroo OÜ) | Tõrva LV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • TÜ Kääriku Spordibaasi ümbruse kujundus | Tartu Ülikool | Artes Terrae OÜ | 2008

 • A. H. Tammsaare muuseumi mänguväljakute muinsuskaitse eritingimused (koos Kärt-Mari Pajuga) | A. H. Tammsaare Muuseum | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Are mõisapargi hoolduskava (koos Tanel Breedega) | Are VV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Leonardo Golfiküla elamurajooni eskiisprojekt (koos Kersti Salostega) | Smaab OÜ | Smaab OÜ | 2008

 • Tõrva mittelooduskaitsealuste haljasalade hinnang (koos Jüri Jänesega; metsakorraldus - Metsabüroo OÜ) | Tõrva LV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Saku mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (koos Kersti Salostega) | Saku VV | Artes Terrae OÜ - Smaab OÜ | 2008

 • Kukruse mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (koos Kärt-Mari Paju ja Kaia Koljadaga) | Kohtla VV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Sürgavere mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (koos Kersti Salostega) | Suure-Jaani VV | Artes Terrae OÜ - Smaab OÜ | 2008

 • Väätsa mõisapargi täiendatud rekonstrueerimisprojekt | Väätsa VV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Haljala kalmistu urnimatuse platsi kujundusprojekt (koos Anu Torimiga) | Haljala VV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Õisu mõisapargi muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koostajad Juhan Maiste, Nele Nutt) | SIO Investments OÜ | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Mäetaguse SPA (mõisa triiphoone) esise haljastuse eskiisprojekt | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Toila Saksa Sõdurite kalmistu puistu dendroloogiline hindamine ja rekonstrueerimisprojekt | Saksa Sõjahaudade Hooldusliit | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Pärnu vallikääru puistu dendroloogiline hinnang (koos Kärt-Mari Pajuga) | Pärnu LV | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Vaibla puhkeala projekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Venus Kinnisvara OÜ | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Harjumäe spordi- ja matkakeskuse eskiis (koos Kärt-Mari Pajuga) | Alar Siku Matkaklubi | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Elistvere (mõisa) pargi projekt (projektijuhina, koos Edgar Kaarega) | RMK | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Lõhavere mõisapargi puistu dendroloogiline hinnang (koos Kärt-Mari Pajuga) | Aka-Natura OÜ | Artes Terrae OÜ | 2008

 • Eesti Rahva Muuseumi puistute dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | EA Reng AS | Formaks OÜ | 2008

 

| Menüü |

 

2007


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Narva Garnisoni kalmistu puistu dendroloogiline hinnang | Narva LV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Ettepanekud Kukruse allee hooldus- ja uuendustöödeks | Kohtla VV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Elva Raudteejaama pargi projekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Elva LV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Narva Pimeaia puistu dendroloogiline hinnang | Narva LV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tartu Lina tn 4 puistu dendroloogiline hinnang (koos Andres Viitkariga) | OÜ Aurorette | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tapa linna Kirikupargi ja Kultuurikoja pargi projekt (projektijuhina, koos Andres Viitkari ja Edgar Kaarega) | Tapa LV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Märja elamupiirkonna mänguväljaku projekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Võru Koreli oja ümbruse haljastusprojekt (koos Toomas Põlluga) | Võru LV | AS K&H | 2007

 • Tilleoru-Vooreküla-Puskaru maanteega piirneva puistu dendroloogiline hinnang | Kagu Teedevalitsus | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Eesti Maanteemuuseumi siseõue konteinerhaljastuse projekt (koos Anu Torimiga) | Kagu Teedevalitsus | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tallinna Lauluväljaku ja lähiala puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Jänesega; dendroloogid Eino Laas ja Ph.D Ivar Sibul; metsakorraldus - Metsabüroo OÜ) | Tallinna LV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tallinna Astangu VI ehituspiirkonna maastike ja taimestiku hinnang (koos Jüri Jänese ja Anneli Paloga; metsakorraldus - Metsabüroo OÜ) | Tallinna LV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Elva Raudteejaama ümbruse ja pargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, Karl Hanssoniga) | Elva LV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Siimusti kalmistu urnimatuse platsi projekt (koos Anu Torimiga) | Jõgeva VV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Pagari mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (koos Anu Torimi ja dendroloog Urmas Rohuga) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tüürimehe 10, Tartu aia kujundusprojekt (koos Anu Torimiga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tähtvere 28, Tartu puistu dendroloogiline hinnang | AK-Varad OÜ | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Ranna pst 7, Pärnu puistu dendroloogiline hinnang | AS C.H.P. | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Kukruse mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koos Matis Rodiniga) | Kohtla VV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tartu Riia mnt raudtee müratõkke seina ümbruse haljastusprojekt | AS Teede REV-2 | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Saku mõisapargi muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koos Nele Nuttiga) | Saku VV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Saku mõisapargi eelprojekt (koos Kersti Salostega) | Saku VV | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Pallasti 21, 23, 23a (Tallinn) ja lähiümbruse puistu dendroloogiline hinnang ) | Kasko Arendus OÜ | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tallinna Liiva kalmistu muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koos Matis Rodiniga) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Sininõmme elurajooni maastikukujunduse eskiisprojekt (koos Andres Viitkari, Karl Hanssoni ja Kaija Koljadaga) | Nordland OÜ | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Härgla mõisapargi puistu dendroloogiline hinnang (koos Kärt-Mari Pajuga) | Restprojekt OÜ | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt Mäo ümbersõidu maastikukujunduse eelprojekt (eksperdina, projektijuht Heiki Kalberg) | Maanteeamet | AS K&H | 2007

 • Mäepealse 9A, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Vestmannar OÜ| Formaks OÜ | 2007

 • Tuule kinnistu maastikukujunduse projekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Tormilinnu tee 12, Tallinn aia kujundusprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2007

 • Noodas-Saaremaa kinnistu maastikukujunduse eskiisprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2007

 • Ristikheina tee 22, Tartu haljastuse eskiisprojekt (koos Anu Torimiga) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2007

 • Schmidti kinnistu (Kiidjärve) haljastuse eskiisprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2007

 

| Menüü |

 

2006


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Eesti Maanteemuuseumi ümbruse haljastusprojekt (koos Anu Torimiga) | Salto Arhitektuuribüroo OÜ | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Riidaja mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (projektijuhina, koos Andres Viitkariga) | Põdrala VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Sillamäe kultuurimaja ümbruse haljastuse põhiprojekt (projektijuhina, koos Andres Viitkariga) | Sillamäe LV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Photopoint (Ülenurme vald) lao ümbruse haljastusprojekt (projektijuhina, koos Andres Viitkariga) | Gauruse OÜ | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Jõeoti tn 11, 13, 17, 17a, 19, 19a, 11a, 13a, 19b, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Toomas Põlluga) | AS K&H | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Siimusti kalmistu urnimatuse platsi projekt (I versioon) | Jõgeva VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Kuremaa mõisapargi muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koos Matis Rodiniga) | Jõgeva VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Kuremaa mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (projektijuhina, Andres Viitkariga) | Jõgeva VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Kalevipoja teemapargi eskiisprojekt | SA Kalevipoja Koda | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Tootsmani dendropargi projekt (koos Tanel Breedega) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Võru Katariina allee muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koos Sirle Salmistuga) | Võru LV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Võru Katariina allee rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breede ja Sirle Salmistuga) | Võru LV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Jõhvi linna kõrghaljastuse hinnang (koos Andri Plato, Risto Aim) | Jõhvi VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Narva haigla puistu dendroloogiline inventeerimine | SA Narva Haigla | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Laiuse Kirikupargi pärnaread. Eksperthinnang | Jõgeva keskkonnateenistus | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Pikassilla puhkeala kujundusprojekt (projektijuhina koos Edgar Kaarega) | Põdrala VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Väätsa mõisapargi heakorrastusprojekt | Väätsa VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Jõgevamaa looduskaitsealuste parkide ja puudegruppide kaitseväärtuse määramine (koos Nele Nuttiga) | Keskkonnaamet | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Vaivara kalmistu muinsuskaitse eritingimused | Vaivara VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Lillevälja tee 3, Luunja vald aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Ristikheina 16, Veibri, Tartumaa aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Eesti Põllumajandusmuuseumi (Ülenurme mõisa pargi) pargi rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina koos Janne Vainega) | Eesti Põllumajandusmuuseum | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Tartu Kaubahoovi muinsuskaitse eritingimused (koos Mare Maraniga) | Tartu LV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Peetri kinnistu (Tamsalu vald) kujunduse eskiisprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Kulli 4, Tartu korterelamu ümbruse haljastusprojekt | Hard-Restauraator OÜ | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Riia tn 8, Tartu katusaia projekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Sininõmme kalmistu muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina koos Matis Rodiniga) | Vaivara VV | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Kõrveküla liiklusringi eskiis (koos Toomas Põlluga) | Tartu VV | AS K&H | 2006

 • Mäepealse 9, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | Vestmannar OÜ| Formaks OÜ | 2006

 • Tallinna Kalmistu Tee 13 ja 83 dendroloogiline (Liiva kalmistu puistu ja sellega piirnevad puistud) inventeerimine (projektijuhina peatöövõtt, takseerandmete kontroll, süstematiseerimine ja analüüs: Artes Terrae OÜ; metsakorraldus ja metsaosade takseerimine OÜ Metsabüroo, OÜ Formaks; kalmistuosa dendroloogiline inventeerimine Ph.D Ivar Sibul) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Tüürimehe 3, Tartu lehtla projekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Vahtriku 5, Vorbuse aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2006

 • Pirita jõeoru maastikukaitseala teemaplaneering (konsultandina) | Pirita LOV | As K&H | Artes Terrae OÜ | 2005-2006

 • Pärnu linna rohestruktuuride teemaplaneering (konsultandina) | Pärnu LV | AS K&H | 2004-2006

 

| Menüü |

 

2005


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Puurmani mõisapargi muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koos Matis Rodiniga) | Puurmani VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Puurmani mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt (projektijuhina, koos Andres Viitkariga) | Puurmani VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Tennisevälja 1, Otepää kujundusprojekt (projektijuhina, koos Andres Viitkariga) | AS GMP Grupp | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Nõo Veskijärve puhkepiirkonna haljastusprojekt (projektijuhina, koos Andres Viitkariga) | Nõo VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Tartu Toomemäe muinsuskaitse eritingimused (koos Karl Hanssoniga) | Tartu LV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Kildu põhikooli haljastuse eelprojekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | Vastemõisa VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Vasta mõisapargi muinsuskaitse eritingimused | Viru-Nigula VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Lai 28, Tartu heakorrastuse projekt (projektijuhina, koos Tanel Breedega) | OÜ Kitsing ja Uittenbogaard | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Juhani puukooli istikuäri (väliala) projekt Lohkvas | Plantex AS | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Sillamäe Mere pst. rekonstrueerimisprojekt | Sillamäe LV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Joala 8b, Narva puistu dendroloogiline hinnang | Interkosmos OÜ | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Kandle 22, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Kadaka tee 141, 143, 143A, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang (koos Jüri Järvisega) | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Kadaka tee 145, Tallinn puistu dendroloogiline hinnang | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Kukruse allee ja sellega seotud puistu 3. eraldise rekonstrueerimisettepanekud | Kohtla VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Narva Rugodivi pargi projekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Narva LV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Kääpa puhkeala projekt ja ehituse peatöövõtt (projektijuhina, koos Raili Uustaluga) | MTÜ Kääpa Ühistegevuse Selts | Artes Terrae OÜ | Ehitus: Roheline Ruum OÜ | 2005-2006

 • Tõstamaa mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koos Matis Rodiniga) | Tõstamaa VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Tõstamaa keskuse liivaluite nõlvakindlustuse projekt | Tõstamaa VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Vaivara kalmistu I osa rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Vaivara VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Toosikõnnu turismitalu ümbruse haljastusprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | ... | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Liivi 4, Tartu aia rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Sirle Salmistuga) | Rahvusarhiiv | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Tallinna linna poolt hooldatavate haljastute mõõdistamine ning nende hooldusklasside määratlemine (koos Andri Platoga) | Tallinna LV Keskkonnaamet | AS K&H/Artes Terrae OÜ | 2005

 • Väätsa mõisapargi rekonstrueerimisprojekt | Väätsa VV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Pärnu Rannapargi puistu dendroloogiline hinnang (projektijuhina, koos Tanel Breede ja Mare Maraniga) | Pärnu LV | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Aleksandri 47, Tartu kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Eha tn 3 / Õhtu tn 11, Kilingi-Nõmme aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Lepiku kinnistu, Õssu aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Kilu 13, Tallinn aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Luha põik 10, Ülenurme vald aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Tedre 14, Tartu aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Tubaku talu, Pühaste küla, Puka vald aia eskiis (koos Anu Kauriga) | eraisik | lepinguline töö | 2005

 • Haigla 3, Kuressaare aia kujundusprojekt | eraisik | Artes Terrae OÜ | 2005

 • Kahe Vee Vahel 2005. Workshopi aia ideekavand | Artes Terrae OÜ | 2005

 

| Menüü |

 

2004


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Vana-Põltsamaa lossipargi puistu dendroloogiline hindamine | AS K&H | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Mäetaguse tall-tõllakuuri ümbruse heakorrastusprojekt | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Mäetaguse pargi II osa muinsuskaitse eritingimused (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Narvas, Kose tn 4, 4a, 6, 8 puistu dendroloogiline hindamine | AS K&H | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Tartu Raadi sõjaväekalmistu avalikuks kasutamiseks ümberkujundamise projekt | Tartu LV | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Kassitoome jalgteede rekonstrueerimisprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Rõngu kooli staadioni ehitusmahtude arvutus | Rõngu VV | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Tartu Rahvaste monumendi ümbruse rekonstrueerimisprojekt | Tartu LV | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Koeru keskasula haljastusprojekt (projektijuhina koos K. Kängsepaga) | Koeru vallavalitsus | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Anne Tirsi mänguväljaku tööprojekt | Tirsi Grupp OÜ | Artes Terrae OÜ | 2004

 • OÜ Reinu Toidukaubad tootmishoonete ümbruse kujundusprojekt | OÜ Reinu Toidukaubad | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Mäetaguse keskasula haljastusprojekt (projektijuhina, koos Kadi Vatsariga) | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Kose 4, Narva puistu dendroloogiline hinnang | AS K&H | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Mäetaguse mõisapargi II osa rekonstrueerimise põhiprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Kiikla keskasula haljastusprojekt | Mäetaguse VV | Artes Terrae OÜ | 2004

 • Vana-Põltsamaa mõisapargi puistu dendroloogiline hinnang | AS K&H | OÜ Artes Terrae | 2004

 • Tallinna Parditiigi pargi rekonstrueerimise tööprojekt (koos Heiki Kalbergiga) | AS K&H | OÜ Artes Terrae 2003-2004

 • V. Reimani mälestusplatsi ümbruse kujundus Toomemäel, projekt | Tartu LV | OÜ Hedge | 2003-2004

 • Kukruse mõisapargi allee hinnang ja rekonstrueerimiskava | eraisik | OÜ Hedge | 2004

 • Kõrveküla keskuse haljastuse eskiis. EPMÜ KKI-Tartu VV koostööprojekt | Tartu VV | Artes Terrae OÜ/EPMÜ KKI | 2004

 • Kaarma karjääri rekonstrueerimise ideelahenduste workshop. EPMÜ KKI-Saare Dolomiit koostööprojekt | Saare Dolomiit | Artes Terrae OÜ/EPMÜ KKI | 2004

 • Sirga kinnistu, Rannu, aia kujundusprojekt | eraisik | OÜ Artes Terrae | 2004

 • Sangviini 15, Tartu aia kujundusprojekt | eraisik | OÜ Artes Terrae | 2004

 • Väike-Pärtli kinnistu (Tartu vald, Lombi küla) kujundusprojekt (koos Andres Viitkariga) | eraisik | lepinguline töö | 2004

 • Tüürimehe 3, Tartu aia kujundusprojekt (koos Andres Viitkariga) | eraisik | Artes Terrae OÜ |2004

 • Arandi maaüksuse aia kujundusprojekt (koos Andres Viitkariga) | eraisik | lepinguline töö | 2003-2004

 • Luunja vald, Nurme tee 6 kujundusprojekt (koos Anu Kauriga) | eraisik | lepinguline töö | 2003-2004

 • Mõisapargi 1, Vahi küla aia kujundusprojekt | eraisik | OÜ Hedge | 2004

 • Variku 45, Tartu peenarde eskiis | eraisik | OÜ Hedge | 2004

 

| Menüü |

 

2003


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Sutlema mõisapargi rekonstrueerimise eskiisprojekt (Andres Viitkariga) | Kohila VV | OÜ Artes Terrae | 2003

 • Tartu Raja 24 kruntide haljastusprojekt | eraisik | OÜ Artes Terrae | 2003

 • Siniallika toitlustuskoha haljastusprojekt (projektijuhina, koos Karl Hanssoniga) | Agitaator OÜ | OÜ Artes Terrae | 2003

 • Rapla Lastepargi eskiisprojekt | Rapla VV | OÜ Artes Terrae 2003

 • Vihterpalu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (koos Andres Viitkariga) | OÜ Vihterpalu mõis | OÜ Artes Terrae | 2003

 • Vanakooli maaüksuse kujundusprojekt (Vanakooli makettidemaa) | Vanakooli OÜ | OÜ Artes Terrae | 2003

 • Rogosi mõisa puistu dendroloogiline hinnang | OÜ Visnapuu aiad | OÜ Artes Terrae | 2003

 • Tallinna Pirita linnaosa Merivälja tänavate (II etapp) rekonstrueerimisel likvideerimisele kuuluvate puude-põõsaste hinnang ja soovitused asendusistutusteks (koos Kerli Sirgiga) | K&H | OÜ Artes Terrae | 2003

 • Raja tn 24, Tartu kujundusprojekt | eraisik | OÜ Artes Terrae | 2003

 • Kiikla rahvamaja ümbruse haljastusprojekt | Mäetaguse VV | EPMÜ KKI | 2002-2003

 • Variku 45, Tartu haljastuse eskiisprojekt | eraisik | OÜ Hedge | 2003

 • Paluvere kinnistu kujundusprojekt | eraisik | OÜ Hedge | 2003

 • Kajaka 1, Ilmatsalu kujundusprojekt | eraisik | OÜ Hedge | 2003

 • Lootsi tn 15, Kuressaare kujundusprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2003

 • Ülase 1C, Tartu kujundusprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2003-2004

 • Ülase 1D, Tartu kujundusprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2003-2004

 

| Menüü |

 

2002


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Kukruse mõisapargi allee ja sellega seonduva puistu rekonstrueerimiskava | Kohtla VV | EPMÜ KKI | 2002

 • Salme Kultuurikeskuse ümbruse puistu dendroloogiline hindamine | Tallinna LV | AS K&H | 2002

 • Tartu Anne tn. 1 korruselamu haljastusprojekt | KÜ Anne 1 | OÜ Hedge | 2002

 • Tallinna Parditiigi pargi rekonstrueerimise eelprojekt (koos Heiki Kalbergiga) | Tallinna LV | AS K&H | 2002

 • EO ÕTK "Tehvandi" K90 suusahüppemäe kompleksi ja selle juurdepääsuteede haljastuse osa projekt (osana "Tehvandi" K90 suusahüppemäe kompleksi TP-st) | AS K&H | 2002

 • Tartu Supilinna Spordipargi eelprojekti haljastuse osa (koos Heiki Kalbergiga) | Tartu LV | AS K&H | 2002

 • Tallinna linna haljasalade vastavus Tallinna haljasalade hooldusastmetele (koos A. Pooliga) | Tallinna Kommunaalamet | EPMÜ KKI | 2001-2002

 • Siugsoo kinnistu kujundusprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2001

 • Pintsli 10, Tartu kujundusprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2001

 • Kasemaa kinnistu kujundusprojekt, Nina, Alatskivi vald | eraisik | OÜ Hedge | 2002

 • Nugise maaüksuse kujundusprojekt | eraisik | lepinguline töö | 2002

 

| Menüü |

 

2001


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Tallinna Lepistiku pargi tööprojekt (koos Heiki Kalbergiga) | Tallinna LV | AS K&H | 2001

 • Kolu (Järvamaa) mõisapargi puistu dendroloogiline (koos Signe Pallikuga) | eraisik | 2001

 • Mäetaguse põhikooli ja ambulatooriumi ümbruse rekonstrueerimisprojekt | Mäetaguse VV | OÜ Hedge | 2001

 • Nakatu turismitalu haljastusprojekt | Nakatu turismitalu | lepinguline töö | 2001

 • Saksa sõdurite kalmistu Jõhvis haljastusprojekt | Saksa Sõjahaudade Hooldusliit | OÜ Hedge 2000-2001

 • Uustalu kinnistu kujundusprojekt (Prangli saar) | eraisik | OÜ Hedge 2001

 • Sepa kinnistu, Mändavere, Kadrina vald kujundusprojekt | eraisik | OÜ Hedge 2001

 • Punga 9, Tartu kujundusprojekt | eraisik | OÜ Hedge 2001

 • Turu 29 ümbruse kujundusprojekt | AS K&H | lepinguline töö | 2001

 • Tartu, Aleksandri 33 kujundusprojekt | eraisik | OÜ Hedge | 2001

 • Eesti Riigikohtu hoone fassaadivalgustuse eskiis | EV Riigikohus | OÜ Hedge | 2001

 

| Menüü |

 

2000


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Kääriku Spordibaasi keskuse haljastusprojekt | Tartu Ülikool | OÜ Hedge | 1999-2000

 • TÜ Peahoone ja külgnevate hoonete sisehoovide kujunduse eskiisprojektid | Tartu Ülikool | OÜ Hedge | 2000

 • Ihaste spordi- ja mänguväljaku projekt | MTÜ Tartu Spordi ja Mänguväljakud |OÜ Hedge | 2000

 • Vaskna turismitalu haljastusprojekt | Vaskna talu | lepinguline töö | 2000

 • Kapten Hugo Jürgensoni mälestusplatsi projekt | Toila VV | AS Hedge | 2000

 • Saksa sõdurite kalmistu haljastusprojekt Toilas, Oru pargis | Saksa Sõjahaudade Hooldusliit | OÜ Hedge | 1999-2002

 • Tallinna Salme kultuurikeskuse puistu dendroloogiline hinnang | Tallinna LV | AS K&H | 2000

 • Suurekivi kinnistu puistu rekonstrueerimisprojekt (Eisma, Lääne-Virumaa) | AS Tevo | AS Hedge | 2000

 • Sireli 16, Valga haljastusprojekt | eraisik | AS Hedge | 2000

 • Roostiku tee 6 (Kelvingi, Viimsi) kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 2000

 • Järve tee 7, Väimela kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 2000

 • Õhtu 11, Kilingi-Nõmme kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 2000

 • Schmidti aia projekt, Sääritsa, Jõgevamaa | eraisik | AS Hedge | 2000

 • Elva tn 4, Tartu kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 2000

 • Hermanni 11, Tartu kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 2000

 • Metsa 3, Otepää kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 2000

 

| Menüü |

 

1993-2000


Projekti nimi | Tellija | Ettevõte, mille koosseisus töö tehti | Koostamise aasta

 • Toila pargi mänguväljaku projekt | Kohtla metskond | AS Hedge | 1999

 • Toila pargi Jaapani aia (Kivide aia) projekt | Kohtla metskond | AS Hedge | 1999

 • Niilsi aed Kuressaares, kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1999

 • Lõugu aia projekt Tahulas, Saaremaal | eraisik | AS Hedge | 1999

 • Grassi aia projekt Kuressaares | eraisik | lepinguline töö | 1999

 • Toila pargi Lossitaguse aia (basseini ümbruse) eskiis | Kohtla metskond | AS Hedge | 1999

 • Kauba tn 13, Kuressaare kujundusprojekt | AS Johani | AS Hedge | 1999

 • Mäetaguse mõisapargi idaosa puistu dendroloogiline hindamine ning rekonstrueerimisprojekt | Mäetaguse VV | AS Hedge | 1998-1999

 • Tartu Gustav Adolfi platsi projekt ("Kuningaplats") | Tartu Ülikool | AS Hedge | 1998

 • Keskasula 1, Kuremaa kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1998

 • Eesti Ajalooarhiivi (Tartu) ümbruse haljastusprojekt | Eesti Ajalooarhiiv | AS Hedge | 1998

 • Eesti Ajalooarhiivi vahehoidla (Tartu, Vahi tn) ümbruse haljastusprojekt | Eesti Ajalooarhiiv | AS Hedge | 1998

 • Kuressaare, Lootsi 15 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1998
  Pintsli 8, Tartu kujundusprojekt | eraisik| AS Hedge | 1998

 • Toila-Oru pargi lossiesise osa rekonstrueerimisprojekt | Kohtla metskond | AS Hedge | 1998

 • Tartu Kaubahoovi platsi rekonstrueerimisprojekt (konkursi võitjana) | Tartu LV LMO | AS Hedge | 1998

 • Tartu Saekoja 36 esise haljastusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1998

 • EV Riigikohtu juurdeehituse (Õiguskeskus Tartu, Lossi tn 19) ümbruse haljastusprojekt | EV Riigikohus | AS Hedge | 1998

 • Tartu Rahumäe kalmistu urnimatuse platsi projekt | Tartu LV LMO | AS Hedge | 1997 (vt register.muinas.ee)

 • Tartu Pauluse kalmistu Saksa võitlejate mälestusplatsi haljastusprojekt | Saksa Sõjahaudade Hooldusliit | AS Hedge | 1997

 • Lohusuu põhikooli ümbruse haljastusprojekt | Lohusuu VV | lepinguline töö | 1997-1998

 • Kadrioru pargi Mäekalda osa rekonstrueerimisprojekt | VE Kadrioru Park | (EPMÜ metsakorralduse diplomitööna) | 1997

 • Tumala mõisapargi (Orissaare VV, Saare maakond) rekonstrueerimisprojekt | Orissaare VV | lepinguline töö | 1997

 • EPMÜ uue peahoone ümbruse pargi projekt 1995 a. konkursi võitjana | EPMÜ | AS Hedge | 1996

 • Tartu Elva tn 15 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1996-1997

 • Tartu Elva tn 13 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1996-1997

 • Tartu Pallase tn 61 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1996-1997

 • Tartu Starkofi 35 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1996-1997

 • Tartu Raudtee 32 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1996-1997

 • Tartu Ülase 20 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1996-1997

 • Tartu Elva tn 34 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1996-1997

 • Tartu Pohla 11-4 kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1996-1997

 • Tartu Kesk tänava haljastusprojekt | AS Bron | Tartu LV | 1996

 • Side 2, Tartu kujundusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1995

 • Pallase 53, Tartu haljastusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1995-1996

 • Kloostri 1, Tartu haljastusprojekt | eraisik | AS Hedge | 1995 - 1996

 • Toila lastemänguväljaku kujundusprojekt | Toila VV | AS Bron | 1995

 • Ormissoni 2A Tartu kujundusprojekt | eraisik | AS Bron | 1995

 • Kungla 40, Tartu erakliiniku esise projekt | AS Bron | 1994 -1995

 • E-Kaubamaja (Tartu Tehase 16) esise ja parkla ümbruse projekt | AS ESTIKO | AS Bron | 1994-1995

 • Tartu Uusapostliku kiriku ümbruse (Tartu, Veski tn. 40) haljastusprojekt | AS Bron | 1994

 • EV Riigikohtu esise ala (Toomemägi) rekonstrueerimisprojekt | EV Riigikohus | AS Bron | 1993-1994

 • Lohusuu vallamaja ümbruse haljastusprojekt | Lohusuu VV | 1993

 

| Menüü |

 


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 21 juuli 2024

©Sulev Nurme 1997-2024. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved