Kogemus

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

Haridus | Töökogemus | Ühiskondlik tegevus | Teadustegevus | Tunnustused | Publikatsioonid | CV | Sulev Nurme

SulevNurme.org

Kärt-Mari Paju foto

 

Haridus


*vastavalt EV valitsuse 06.06.2005 määrusele nr 120 "Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus", § 12 

 

LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate | Academia

 

| Menüü |

 

Töökogemus, erialane pädevus • 2019-... OÜ Esplan - maastikuarhitekt (koostööleping)

 • 2016-... AB Artes Terrae - maastikuarhitekt

 • 2013-... Luua Metsanduskool, lepinguline õpetaja (aiakunst, pargihooldus)

 • 2007-2008 Tartu Rahvaülikool, õppejõud aiakujunduse kursustel

 • 2004-... Eesti Kunstiakadeemia. Restaureerimiskool, Tartu tsükli pargi restaureerimise loeng

 • 2005-2016 Tallinna Tehnikaülikool Tartu Kolledž, maastikuarhitektuuri eriala lektor (haljasalade kujundamine ja projekteerimine, dendropatoloogia ja dendrohindamine, maastikuarhitektuuri ajalugu, parkide restaureerimine)

 • 2005 Eesti Maaülikool PKI, maastikuarhitektuuri eriala lektor (haljasalade kujundamine ja projekteerimine)

 • 1998-2005 Eesti Põllumajandusülikool Keskkonnakaitse Instituut, maastikuarhitektuuri eriala lektor (valdkond: haljasalade kujundamine ja projekteerimine)

 • 2003-... OÜ Eesti Murud - maastikuarhitekt (koostööleping)

 • 2003-2016 OÜ Artes Terrae - maastikuarhitekt, juhatuse liige

 • 2000-2002 OÜ Hedge - maastikuarhitekt, juhatuse liige

 • 1995-2000 AS Hedge - haljastuse projekteerija

 • 1994-1995 AS Bron - haljastuse projekteerija

 • 1994 AS Bron - haljastustööline

 • 1993 Lennuk&Ko - haljastustööline

 • 1991-1992 Kadrioru Pargi VE - haljastustööline

 

LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate | Academia

 

| Menüü |

 

Ühiskondlik tegevus


 • 2018-2019 EVS Ilupuude ja -põõsaste kvaliteedinõuete standardi töörühma liige

 • 2017-2018 Riigikantselei Ruumiloome ekspertrühma liige

 • 2017-2018 Maastikuarhitekt 7 ja 8 kutsestandardi uuendamise töörühma liige

 • 2016-2017 Eesti Maastikuarhitektide Liidu Loomestipendiumi komisjoni liige

 • 2016-... Eesti Maastikuarhitektide Liidu eestseisuse liige

 • 2015-2018 Eesti Maastikuarhitektide Liidu aukohtu liige

 • 2013-2021 Maastikuarhitektuuri kutseala Kutsekomisjoni liige

 • 2011-2013 Maastikuarhitekt 7 ja 8 kutsestandardi töörühma liige

 • 2006-... Muinsuskaitseameti Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu liige

 • 2003-... Eesti Maastikuarhitektide Liidu asutajaliige, EMAL tegevliige

 • 2003-2004 Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituudi nõukogu liige

 • 2002-2004 Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu liige

 • 2002 Maastikuarhitekti kutsestandardi (Maastikuarhitekt V) töörühma liige

 • 2000-... Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi liige

 

LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate | Academia

 

| Menüü |

 

Tunnustused, arhitektuurivõistlused


 

* * *

 

 • 2003 Kivilinn on ka elukeskkond. Arhitektuurivõistluse korraldusmeeskonna juht (EPMÜ KKI - EAL)

 • 2013 Albert Uustulndi mälestusmärgi ideekonkursi žürii liige

 • 2016 Ekspertliige Kuressaare Pargi lasteaia arhitektuurivõistluse žüriis

 • 2020 Tallinna Patarei Merekindluse ahitektuurivõistluse žürii liige

 • 2022-2023 Keila promenaadi võistlustöö tingimuste koostamise meeskonna liige (EMAL)

 

Vaata võistlustöid

 

LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate | Academia

 

| Menüü |

 

Teadus- ja õppetegevus


Teadustegevus, artiklid (ETIS) | 4+2 bakalaureusetööd | 3+2 bakalaureusetööd | 4+2 magistritööd | 4+1 magistritööd | 3+2 magistritööd

 

4+2 süsteemis juhendatud bakalaureusetööd

 

 • Kristina Amor | Paldiski linna teemapark - uurimus ja ideeprojekt (2005; kaasjuhendajana; juhendaja Ülle Grišakov) (2005)

 • Reet Lehtla | Eesti XX sajandi taimekasutuse muutumine avalikel haljasaladel (2005)

 • Eve Barnabas | Maastikukunst, selle olemus ja osa maastikuarhitektuuris (2005)

 • Pille Becker | Uus-Ihaste mänguplatsi ja spordiplatsi rajamine (2005)

 • Liina Luik | Puurmani mõisapargi rekonstrueerimine (2004)

 • Helen Leiger | Maardu mõisapargi rekonstrueerimine (2004)

 • Elina Padar | Rannu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (2003)

 • Kristina Liimask | Katusaia idee Tartu Fortuuna 1 näitel (kaasjuhendaja Pille Koorberg) (2003)

 • Evelyn Merisalu | TÜ Psühhiaatriakliiniku (ümbruse) haljastusprojekt (kaasjuhendaja Kadri Jürimäe) (2003)

 • Angela Männiste | Tartu mänguväljakute seisukord ja arengusuunad (kaasjuhendaja Karin Holst) (2003)

 • Sirle Salmistu | Veekogu-äärsete puhkealade kujundamine Pangodi järve näitel (kaasjuhendaja Tiia Ilmet) (2003)

 • Merlin Jääger | Saare mõisapargi rekonstrueerimine (kaasjuhendajana, juhendaja prof. Juhan Maiste) (2003)

 • Raili Uustalu | Jõgeva linna Piiri pargi rekonstrueerimisprojekt (2002)

 • Marko Laanes | Tartu linna gümnaasiumite spordirajatiste analüüs ja ... (kaasjuhendaja prof. Koit Alekand) (2002)

 • Hele Möllits | Võru linnakalmistu laiendatava osa ideekavand (2002)

 • Alvi Kangur | Viljandi linna kv 161 krunt nr 17 kujundusprojekt (kaasjuhendajad: Heli Luts ja Toomas Tamm) (2001)

 • Eero Tali | Tartu Descartes lütseumi ja Tartu Kommertsgümnaasiumi välialade kujundusprojekt (2001)

 • Kristi Kahar | Pôlva linna kalmistu rekonstrueerimisprojekt (2000)

 • Sirli Uiboubin | Pôlva multifunktsionaalse mänguväljaku kujundusprojekt (2000)

 

LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate | Academia

 

| Menüü |
 


4+2 süsteemis juhendatud magistritööd

 

 

LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate | Academia

 

| Menüü |
 


4+1 süsteemis juhendatud magistritööd

 

 • Liina Luik | Kergliiklusteed Eestis (2008)
   

| Menüü |


3+2 süsteemis juhendatud bakalaureusetööd

 

 • Anna-Alore Landra | Seli mõisapargi restaureerimiskontseptsioon (2017)

 • Liina Tera | Venemaa barokse aiakunsti põhijooned Kadrioru ja Peterhofi võrdlusel (2013)

 • Kristiina Kupper | Erinevate allee uurimismeetodite võrdlus Pärnu Vanapargi tänava puiestee näitel (2012)

 • Mari-Liis Alasi | Kuressaare linnapark ja selle ümbrus. Paiga väärtused kohalikele elanikele (2011)

 • Gerit Dreyersdorff | Tartu Tehase tänava ja sadamaraudtee vahelise tööstusliku piirkonna ajalooline kujunemine ja võimalikud arenguvisioonid (2011)

 • Johanna Holvandus | Muutuv ja muutumatu genius loci Prahas Žižkovi ja Josefovi linnaosade näidetel (2011)

 • Mariliis Mieler (kaasjuhendajana) | Koerteplatsid Tallinna linnaruumis (2011)

 • Joosep Tikk | Ratsarajatiste rajamise elementaarjuhised ja eskiislahendus Ristitee talu näitel (2011)

 • Kadi Keskpalu | Tartu parkide kasutusanalüüs (2010)

 • Liis Laine | Aastatel 1980-1985 ehitatud betoonplokkelamute sisehoovide kujunduslike aspektide analüüs Pärnu Ranna mikrorajooni näitel (2009)

 • Anne Ots | Eesti raudteejaamaparkide ajalooline kujunemine (2009)

 • Eleriin Tekko | Tallinna kavandatava rannapromenaadi analüüs Kalamaja näitel (2009)

 • Olesja Gaidukova, Dagmar Heringas, Anastassia Hruštšjova, Jekaterina Kuhhartseva, Antti Pääsukene, Moonika Vister | Raadi elurajooni park (2005)

 • Liisa Villemson | Lilla Stenshuvudi Rahvusvahelise Kunstikeskuse ümbrus (2005)

 

LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate | Academia

 

| Menüü |


3+2 süsteemis juhendatud magistritööd

 

 • Argo Ingver | Discgolfi mõju keskkonnale. Discgolfi pargi sobivus maastikku Põltsamaa näitel (2016)

 • Triin Leppik | Iseorganiseeruv maastik ja selle kujundamine, Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate tühermaade näitel (2016)

 • Minea Kaplinski | Belle Époque Tartu Toometagusel – asumi maastikuarhitektuurne miljöö 19. ja 20. sajandi vahetusel (2015)

 • Anneli Kompus | Säästlike sademeveesüsteemide kasutamisvõimalused linnaruumi kujundamisel, Tartu Kaunase puiestee valgala näitel (2015)

 • Kadri Mets | Pärandkultuuri objekt maastikus: selle väärtustamise, teadvustamise ja esitlemise võimalusest Agusalu kuulipildujakaponiiride näitel (2015)

 • Triin Saarepuu | Taastatava ajaperioodi probleem Eesti mõisaparkide restaureerimisel ja rekonstrueerimisel Puurmani, Saare, Võhmuta ja Õisu mõisa pargi näitel (2015)

 • Liina Ratas | Väikevormid Eesti mõisaparkides 1750-1850 (2014)

 • Olga Bassova | Eesti mõisaparkide alleed maastikus (2014)

 • Piret Pallase | Miljööväärtuslike hoonestusalade puittaimede/haljastuse (haljastu) inventeerimise metoodika. Tallinna miljööväärtuslike hoonestusalade näitel (kaasjuhendajana, juhendajad Riin Alatalu ja Sulev Nurme) (2014)

 • Kristiina Kupper | Linnahaljastu tegevuskava ja selle koostamine Tallinna näitel (2014)

 • Jekaterina Mazjagutova | Rokokoopark Eestis (2014)

 • Priit Paalo | Reljeef Eesti regulaarsete mõisaparkide kujunduses 1750-1850 (2013)

 • Liis Alver | Eestis kasutatavate dendroloogiliste inventeerimiste hindamisandmete olulisus maastikuarhitektide, arboristide ja ametnike seisukohast (2013)

 • Eneli Niinepuu | Välireklaami mõjud ümbritsevale teemaastikule ja selle kasutajatele (kaasjuhendajana, juhendajad Ülle Kunnus ja Sulev Nurme) (2013)

 • Martin Kree | Planeeringute koostamise probleemistikust aktiivse reljeefiga aladele Otepää valla näitel (kaasjuhendajana, juhendajad Edgar Kaare ja Sulev Nurme) (2012)

 • Heleri Tooming | Linna haljastu analüüsi ja kavandamise põhimõtted jätkusuutliku rohestruktuuri arenguks Tartu linna näitel (2012)

 • Eleriin Tekko | Ökoloogiline maastikukujundus ning selle rakendamisvõimalused Eestis (2012)

 • Mari Toom | Kooliaedade kujundamine laste vajadusi ja eelistusi arvestades. "Grün macht Schule" programmi rakendamisvõimalustest Eestis (2011)

 • Eigo Tarkin | Eesti regulaarne mõisaansambel maastikus. Uuring maastiku avatuse, mõisasüdame ulatuse ning teekoridoride muutustest (2011)

 • Helen Mihkelson | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark - park maastikus (2010)

 • Kaire Kaldmaa | Maanteemaastik (kaasjuhendajana, juhendajad Heiki Kalberg ja Sulev Nurme) (2010)

 • Erelin Kõrts | Linnaparkide valgustusest (kaasjuhendajana) (2010)

 • Tiina Kuusepuu | Lauluväljakud Eestis... (juhendajad Ülle Kunnus, Sulev Nurme) (2010)

 • Janne Vaine | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark. Pargiruumi kompositsioon (2009)

 • Dagmar Heringas | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark - Pargiruumi säilivus (2009)

 • Edgar Kaare | Pinnavormid maastikukujunduses (2008)

 • Ülle Kunnus | Vertikaalhaljastusest urbaniseerunud keskkonnas (juhendajad Pille Koorberg, Sulev Nurme) (2008)

 

TTÜ Tartu Kolledži maastikuarhitektuuri õppetoolis kaitstud lõputööd

 

LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate | Academia

 

| Menüü |


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 28 mai 2024

©Sulev Nurme 1997-2024. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved