1696HK2 Vana-Antsla mõisapargi hoolduskava

Avaleht  |  Artes.ee  |  Tagasi


 

Tellija: MTÜ Anzen Arendusselts

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Viimati muudetud/täiendatud: 10.11.2017 (KIK logod lisatud)

 

Geodeetiline mõõdistus

Geodeetiline mõõdistus [zip]

 

Dendroloogiline hinnang ja hoolduskava

 

Hoolduskava failid tervikuna [zip-bdoc]

 

Seletuskiri [pdf]

Joonis1. Puistu eraldiste plaan [pdf]

Joonis 2. Puistu plaan 1 [pdf]

Joonis 3. Puistu plaan 2 [pdf]

Joonis 4. Puistu plaan 3 [pdf]

Joonis 5. Puistu plaan 4 [pdf]

Lisa 1. Dendroloogilise hinnangu koondtabel [pdf]

Lisa 2. Metsamajandamiskava [pdf]

Lisa 2-1. Metsamajandamiskava plaan [pdf]

Lisa 3. Üksikpuude hindamise metoodika [pdf]

Hoolduskava kooskõlastused [zip]


Üles  |

Lehel olevate tekstide, tabelite ja jooniste lepinguvälise kasutamise tingimused.

-


 

Viimati täiendatud: 10 november 2017

 

Creative Commonsi litsents

 

©Sulev Nurme 1997-2017

©AB Artes Terrae OÜ 2017

 Kõik õigused kaitstud