1742KP2 EV 100 Narva pargi projekt

Avaleht  |  Artes.ee  |  Tagasi


 

Tellija: Narva Linnavalitsus

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Viimati muudetud/täiendatud: 29.09.2017

 

Geoalus | Pargi osa  | Valgustuse osa  |  Projekt tervikuna allalaadimiseks

 

 

Geoalus

Geoalus kõik failid [zip]

Geoalus [pdf]


 

Projekt. Pargi osa

Seletuskiri [pdf]

Seletuskirja tiitelleht [pdf]

 

1. Geoalus [pdf]
2. Raiete plaan [pdf]
3-1. Koondplaan [pdf]
3-2. Rahvaste aed (I etapp) [pdf]
4. Vertikaalplaneerimine [pdf]
5. Haljastus [pdf]
6-1. Rododendronite aed (3) [pdf]
6-2. Jaapani stiilis aed (4) [pdf]
6-3. Pineetum (5) [pdf]
6-4. Varjutaimede aed (6) [pdf]
6-5. Okaspuude aed (7) [pdf]
6-6. Eesti dendroaed (8) [pdf]
6-7. Rosaarium (9) [pdf]
6-8. Tarbeaed, Viinamarjaaed, Pojengide aed (10) [pdf]
12. Lõiked. Mänguväljaku nõlv, mänguväljaku astmed [pdf]
13. Lõiked. Amfiteater [pdf]
14-1. Platvorm 1. Vaated [pdf]
14-2. Platvorm 1. Konstruktsioon [pdf]
15-1. Platvorm 2. Vaated [pdf]
15-2. Platvorm 2. Konstruktsioon [pdf]
16-1. Pergola. Vaated [pdf]
16-2. Pergola. Konstruktsioon [pdf]
17-1. Varisein [pdf]

17-2. Variseinte asendiplaanid [pdf]
18-1. Teede lõiked [pdf]
18-2. Trepp [pdf]
18-3. Teekatte laotise mustrid [pdf]
19. Jaapani aia elemendid [pdf]
20. Tööde etapid [pdf]

 

Tööde mahud [pdf]

 

Pargiprojekt [zip]


Üles  |

 

Projekt. Valgustuse osa

Seletuskiri [pdf]

Joonised [pdf]

Valgustusprojekt [zip]

 

Kogu projekt [zip]


Üles  |

Lehel olevate tekstide, tabelite ja jooniste lepinguvälise kasutamise tingimused.

-


 

Viimati täiendatud: 29 september 2017

 

Creative Commonsi litsents

 

©Sulev Nurme 1997-2017

©AB Artes Terrae OÜ 2017

 Kõik õigused kaitstud