Kuressaare linna rohestruktuuri analüüs

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

 

Tellija: Kuressaare Linnavalitsus

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Autor: Sulev Nurme

Konsultandid: Katrin Reinhold, Mart Hiob, Heiki Kalberg

Projektijuht: Sulev Nurme

Aasta: 2017

AB Artes Terrae töö nr 1720HI2

 

Seletuskiri

 

Kaart 1. Haljastu tüpoloogia
Kaart 2. Rohealade puistute haljastuslik väärtus
Kaart 3. Väärtuslik kõrghaljastus rohealadel
Kaart 4. Rohealade ökoloogiline väärtus (ökoloogiliste teenuste pakkumise võime)
Kaart 5. Kasutustaristu seisukord. Kasutustaristu täiendamise vajadus
Kaart 6. Täiendavate haljasalade vajadus
Kaart 7. Ettepanek täiendavate miljööväärtuslike alade määratlemiseks
Kaart 8. Ettepanek kergliiklusteede võrgu täiendamiseks
Kaart 9. Linna seosed maakondliku rohevõrguga
Kaart 10. Ettepanek linna rohevõrgu planeerimiseks
 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 26.01.2019

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 26 jaanuar 2019

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved