1720HI2 Kuressaare rohestruktuuri analüüs

Avaleht  |  Artes.ee  |  Tagasi


 

Tellija: Kuressaare Linnavalitsus

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Viimati muudetud/täiendatud: 17.09.2017

 

Seletuskiri

 

Kaart 1. Haljastu tüpoloogia
Kaart 2. Rohealade puistute haljastuslik väärtus
Kaart 3. Väärtuslik kõrghaljastus rohealadel
Kaart 4. Rohealade ökoloogiline väärtus (ökoloogiliste teenuste pakkumise võime)
Kaart 5. Kasutustaristu seisukord. Kasutustaristu täiendamise vajadus
Kaart 6. Täiendavate haljasalade vajadus
Kaart 7. Ettepanek täiendavate miljööväärtuslike alade määratlemiseks
Kaart 8. Ettepanek kergliiklusteede võrgu täiendamiseks
Kaart 9. Linna seosed maakondliku rohevõrguga
Kaart 10. Ettepanek linna rohevõrgu planeerimiseks
 


Üles  |

Lehel olevate tekstide, tabelite ja jooniste lepinguvälise kasutamise tingimused.

-


 

Viimati täiendatud: 17 september 2017

 

Creative Commonsi litsents

 

©Sulev Nurme 1997-2017

©AB Artes Terrae OÜ 2017

 Kõik õigused kaitstud