Rumpo matkaraja vaateplatvormide projekt

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: RMK

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Autor: Sulev Nurme

Insener: Väino Aedmaa (IB Tandem)

Projektijuht: Sulev Nurme

Aasta: 2015

AB Artes Terrae töö nr 1570KP2

 

Projekti muudetud versioon (september 2016)  |  Projekti kooskõlastatud algversioon (märts 2016)  | Varasemad tööversioonid


Projekti muudetud versioon

 

Seletuskiri [pdf]

 

Joonis 1. Platvorm I. Asendiplaan  [pdf]

Joonis 2. Platvorm II. Asendiplaan  [pdf]

Joonis 3. Platvorm III. Asendiplaan  [pdf]

Joonis 4. Platvormid I-III. Fassaadid  [pdf]

Joonis 5. Platvormid I-III. Konstruktsioon  [pdf]

Joonis 6. Platvormid I-III. D1...D4  [pdf]

Joonis 7. Pingid  [pdf]

Joonis 8. Infotahvlid  [pdf]

Joonis 9. Ehituskorralduse skeem  [pdf]

Joonis 10. Vaated (Eskiis 05.07.2016)  [pdf]

 

Kõik failid [zip]

 

 

| Menüü |

 

 

Projekti kooskõlastatud algversioon

 

Seletuskiri [pdf]

Tööde mahud / materjalide spetsifikatsioon [xlsx-zip]

Tööde mahud [pdf]

 

Kõik joonised+seletuskiri [zip]

Kõik joonised + seletuskiri [bdoc+zip] (digiallkirjastatud 9.03.2016)

 

Joonis 1 Asendiplaan.pdf

Joonis 2 Asendiplaan.pdf

Joonis 3 Asendiplaan.pdf

Joonis 4 I Platvorm vaated.pdf

Joonis 5 I Platvorm konstruktsioon.pdf

Joonis 6 II-III platvorm vaated.pdf

Joonis 7 II-III platvorm konstruktsioon.pdf

Joonis 8 Trepid.pdf

Joonis 9 I-III_platvormi_veisetoke.pdf

Joonis 10 Pingid.pdf

Joonis 11 Infotahvlid.pdf

Joonis 12 Ehituskorralduse skeem.pdf

 

| Menüü |

 

 

Tööversioonid

Tööversioon 23.02.2016

 

Kõik joonised [zip]

 

Joonis 1 Asendiplaan.pdf

Joonis 2 Asendiplaan.pdf

Joonis 3 Asendiplaan.pdf

Joonis 4 I Platvorm vaated.pdf

Joonis 5 I Platvorm konstruktsioon.pdf

Joonis 6 II-III platvorm vaated.pdf

Joonis 7 II-III platvorm konstruktsioon.pdf

Joonis 8 Trepid.pdf

Joonis 9 I-III_platvormi_veisetoke.pdf

Joonis 10 Pingid.pdf

Joonis 11 Infotahvlid.pdf

 

| Menüü |

 

 

Tööversioon 04.01.2016

Platvormi 1 pandus

Lühikirjeldus. Panduse pikkus 34 m, laius 1,4 m. Pandusel on 4 kaldteed, igaühe pikkus 6 m ja 4 podesti, iga pikkus 2,5 m. Kaldteede pikikalle on ca 5,4% (5,33), podestide pikikalle on 0,25%.

 

 

| Menüü |

 

 

Tööversioon 16.12.2015

 

Platvorm 1

(vt 30.11.2012 versioon) - põhimõttelist lahendust ei ole muudetud, balustraadiosa nagu platvormidel 2, 3.

 

Platvormid 2, 3

Lühikirjeldus. Kaks külge avatud - avatud küljed tornil 3 vaadetega kahele poole mere suunas, tornil 2 mere suunas ja teine külg kadastiku suunas. Põhiplaan 3 x 3 m. Kogu torni max kõrgus (koos balustraadiga) 3,4...3,5m, platvormi kõrgus 2,4...2,5 m. Platvormi all istumiskoht, vaba kõrgus 2,35...2,2 m (seoses talastiku alla paigaldatava kaldkatuse kaldega) vaba põrandaruum 2,7 x 2,7 m. Postid, talastik A klassi immutatud puit.

 

 

 

| Menüü |

 

 

Tööversioon 30.11.2015

Platvorm 1

Lühikirjeldus. Põhiplaan 3 x 3 m. Kogu torni max kõrgus 2,2...2,4 m, platvormi kõrgus 1,55 m. 4- astmeline pandus 3 x 6,0 m, 1 x 3 m; 3 podesti. Kaldtee laius 1,35 m. Kaldtee kalle 6...6,5%. Talastik, postid, dekilaudis A klassi immutatud puit, muud osad kohtimmutus. Mõelda võib ka püstlaudise (kattelaudis) rootsipunasele variandile, arvestades kohalikku koloriiti.

 

 

Platvormid 2-3

Lühikirjeldus. Põhiplaan 3 x 3 m. Kogu torni max kõrgus 5,5...5,7 m, platvormi kõrgus 2,4...2,5 m. Platvormi all istumiskoht, vaba kõrgus 2,35, vaba põrandaruum 2,7 x 2,7 m. Katus: laudisel või veekindlal vineeril bituumensindel, räästa laius 0,5 m, katuse kalle kuni 15 kraadi. Postid, talastik A klassi immutatud puit, muud osad (kuna on katuse all), siis kohtimmutus. Mõelda võib ka rootsipunasele variandile, arvestades kohalikku koloriiti.

 

Fassaadid

 

Perspektiivvaated

 

Sõrestik

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 22.02.2019

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 22 veebruar 2019

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved