1673KP2 Mäetaguse alleede taastamise projekt

Avaleht  |  Artes.ee  |  Tagasi


 

Tellija: Mäetaguse VV

Autor: Sulev Nurme

AB Artes Terrae OÜ

Viimati muudetud/täiendatud: 09.12.2016

 

Seletuskiri [pdf]

Seletuskiri + joonised [pdf]

Joonis 1. Alleeruumi puude hinnang ja raied [pdf]

Joonis 2. Istutuste plaan [pdf]

Joonis 3. Staadioni serva-ala raied ja istutused  [pdf]

 

Seletuskiri + joonised eraldi failidena pakitult koos [pdf-zip]

 

 

 

 


Üles  |

 

Tähelepanu!

Lehel olevate tekstide, tabelite ja jooniste lepinguväline kasutamine ainult autori / AB Artes Terrae loal. Täpsemalt http://www.sulevnurme.org/15/info.htm

-


 

Viimati täiendatud: 09 detsember 2016

 

Creative Commonsi litsents

 

©Sulev Nurme 1997-2016

©AB Artes Terrae OÜ 2016

 Kõik õigused kaitstud