Lõhmuse järvistu ümbruse puistu väärtuse ja mõjude hinnang seoses planeeritavate tiikidega

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

Foto: Jüri Järvis

 

Tellija: Alkranel OÜ

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Autorid: Sulev Nurme, Jüri Järvis, Johannes, Anniste, Anneli Palo

Aasta: 2016

Asukoht: Pirmastu, Holstre, Viljandimaa

AB Artes Terrae töö nr 1623HI2

 

 

Seletuskiri [pdf]

Lisa 1 - Takseerkirjeldus [pdf]

Lisa 2 - Projekteeritud veepiir [pdf]

Joonis 1 - kasvukohatüübid [pdf]

Joonis 2 - puistu väärtus [pdf]

Joonis 3 - puistu tallamiskindlus [pdf]

Joonis 4 - veetaseme mõju [pdf]

 

Kõik hinnangu materjalid koos [zip]

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 12.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 12 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved