Tartu, Õuna tn 20 aia projekt

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: eraisik

Koostaja: Artes Terrae OÜ

Autor: Sulev Nurme

Aasta: 2013; 2017

Asukoht: Tartu, Õuna 20

Artes Terrae töö nr 44KP13

 

PROJEKT

Eskiisprojekt (mahud, plaan, detailid) [pdf]

Asendiplaan [pdf]

Asendiplaan (2017) [pdf]

Tööde mahud [xlsx]

 

Eskiislahendus oktoober 2013

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 11.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 11 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved