Mäetaguse mõisa park

Projektid: Sulev Nurme 1999-2000, 2004, 2005
Karl Hansson 2005
Ehitus: Virens OÜ 2000-2002
Roheline Ruum OÜ 2008-2009
Tellija: Mäetaguse VV

Fotod: ©Sulev Nurme, Kärt-Mari Paju